FCC-regulativer

FCC-regulativer


Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til en digital Klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse begrænsninger er fastsat med henblik på at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i installationer i private boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis dette udstyr ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder:


Drej eller flyt den modtagende antenne.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
HP Color Laserjet CP2020 note FCC regulativer BEMÆRK:

Eventuelle ændringer eller modifikationer af printeren, som ikke udtrykkeligt er godkendt af HP, kan gøre brugerens ret til at anvende dette udstyr ugyldig.

Brug af et afskærmet printerkabel er påkrævet, for at Klasse B-begrænsningerne i afsnit 15 af FFC-bestemmelserne kan overholdes.

HP Color Laserjet CP2020 FCC-regulativer