Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti


HP-PRODUKT
DEN BEGRÆNSEDE GARANTIS VARIGHED
HP Color LaserJet CP2020 Series-printere
Ét års begrænset garanti

HP garanterer dig, slutbrugerkunden, at hardware og ekstraudstyr fra HP vil være fri for fejl i materiale og forarbejdning efter købsdatoen i den ovennævnte periode. Hvis HP modtager oplysninger om sådanne defekter under garantiperioden, forbeholder HP sig retten til at repararere eller udskifte produkter, der viser sig at være defekte. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller svare til nye i ydeevne.

HP garanterer, at der ikke vil opstå fejl i HP-softwaren under udførelsen af programmeringsinstruktioner i ovenfor angivne periode på grund af defekter i materiale og forarbejdning, når den installeres og bruges korrekt. Hvis HP underrettes om sådanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte den software, som ikke udfører programmeringsinstruktioner på grund af sådanne defekter.

HP garanterer ikke, at driften af HP’s produkter er uafbrudt eller fejlfri. Hvis HP ikke er i stand til, inden for en rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, således at det opnår en tilstand som garanteret, har kunden ret til at få købsprisen refunderet ved øjeblikkelig returnering af produktet.

HP-produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydeevne svarer til nye dele, eller dele, som kan have været genstand for tilfældig brug.

Garantien dækker ikke fejl som følge af (a) forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering, (b) software, grænseflader, dele eller forbrugsvarer, som ikke er leveret af HP, (c) uautoriseret ændring eller misbrug, (d) betjening på steder, som ikke opfylder de miljømæssige specifikationer for produktet eller (e) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af stedet.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DE OVENNÆVNTE GARANTIER EKSKLUSIVE, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke for dig. Denne begrænsede garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land/område til land/område, stat til stat eller provins til provins.

HP’s begrænsede garanti gælder i alle de lande/områder eller steder, hvor HP leverer support for det pågældende produkt, og hvor HP har markedsført dette produkt. Den service, du modtager i kraft af garantien, kan variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke ændre produktets form, tilpasning eller funktion for at gøre det muligt at betjene det i et land/område, som det ikke oprindeligt var beregnet til, af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING DINE ENESTE RETSMIDLER. UNDTAGEN HVOR DET ER ANGIVET OVENFOR, ER HP ELLER DENNES LEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE OG HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER DRIFTSTAB ELLER TAB AF DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVADENTEN DE ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER ANDET. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af indirekte eller hændelige skader. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke for dig.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

HP Color Laserjet CP2020 Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti