Erklæring om begrænset garanti for printerpatron

Erklæring om begrænset garanti for printerpatron


Dette HP-produkt garanteres at være fri for fejl i materialer og udførelse.

Denne garanti gælder ikke for produkter, der (a) er blevet påfyldt, renoveret, genfremstillet eller misbrugt på nogen måde, (b) har problemer på grund af misbrug, forkert opbevaring eller betjening på steder uden de angivne miljømæssige specifikationer for printerproduktet eller (c) viser tegn på slid efter almindelig brug.

Hvis du vil benytte garantitjenesten, skal du returnere produktet til købsstedet (med en skriftlig beskrivelse af problemet og udskriftsprøver) eller kontakte HP Kundesupport. Efter eget valg udskifter HP de produkter, der viser sig at være defekte, eller refunderer købsprisen.

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER OVENNÆVNTE GARANTI EKSKLUSIV OG INGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVAD ENTEN DEN ER SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, GÆLDER UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRALÆGGER SIG SPECIFIKT ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGSBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL.

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DER ER TALE OM KONTRAKTBRUD, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE RETSBRUD ELLER ANDRE FORHOLD.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING, UNDTAGEN I DET OMFANG LOVGIVNINGEN TILLADER DET, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE OG ER I TILLÆG TIL DE OBLIGATORISKE LOVBEFALEDE RETTIGHEDER, SOM GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG.

HP Color Laserjet CP2020 Erklæring om begrænset garanti for printerpatron