Løsning af problemer med Mac OS X

Løsning af problemer med Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Løsning af problemer med Mac OS X BEMÆRK:

Hvis du installerer produktet ved hjælp af en USB-forbindelse, skal du ikke slutte USB-kablet til enheden og computeren, før du har installeret softwaren. Hvis du forbinder USB-kablet, vil Mac OS X automatisk installere produktet, men installationen vil være fejlbehæftet. I så fald skal du afinstallere produktet, trække USB-kablet ud, geninstallere softwaren fra produkt-cd-rom’en og tilslutte USB-kablet igen, når du bliver bedt om det.

Printerdriveren vises ikke i Printercentral eller Printer Setup Utility.
Årsag
Løsning
Produktsoftwaren er muligvis ikke installeret, eller den kan være installeret forkert.
Kontroller, at produktets PPD-fil er i følgende mappe på harddisken: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, hvor <LANG> er sprogkoden på to bogstaver for det sprog, som du bruger. Hvis det er nødvendigt, skal du installere softwaren igen. Se opsætningsvejledningen for at få flere instruktioner.
PPD-filen er beskadiget.
Slet PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, hvor <LANG> er sprogkoden på to bogstaver for det sprog, som du bruger. Geninstaller softwaren. Se opsætningsvejledningen for at få flere instruktioner.

Produktnavnet, IP-adressen eller Bonjour-printernavnet findes ikke på printerlisten i printer- og faxcentralen eller Printerværktøj.
Årsag
Løsning
Produktet er måske ikke klar.
Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt, at produktet er tændt, og at klar-indikatoren lyser. Hvis du er tilsluttet via en USB- eller Ethernet-hub, skal du prøve at oprette forbindelse direkte til computeren eller bruge en anden port.
Der er en risiko for, at den forkerte tilslutningstype vælges.
Sørg for, at USB, IP-udskrivning eller Bonjour er valgt afhængigt af forbindelsestypen.
Der bruges et forkert produktnavn, en forkert IP-adresse eller et forkert Bonjour-værtsnavn.
Udskriv en konfigurationsside (se Oplysningssider). Kontroller, at produktnavnet, IP-adressen eller Bonjour-værtsnavnet på konfigurationssiden svarer til produktnavnet, IP-adressen eller Bonjour-værtsnavnet i Printercentral eller Printerværktøj.
Interfacekablet kan være defekt eller af dårlig kvalitet.
Udskift interfacekablet med et kabel af høj kvalitet.

Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i Printercentral eller i Printerværktøj.
Årsag
Løsning
Produktet er måske ikke klar.
Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt, at produktet er tændt, og at klar-indikatoren lyser. Hvis du er tilsluttet via en USB- eller Ethernet-hub, skal du prøve at oprette forbindelse direkte til computeren eller bruge en anden port.
Produktsoftwaren er muligvis ikke installeret, eller den kan være installeret forkert.
Kontroller, at produktets PPD-fil er i følgende mappe på harddisken: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, hvor <LANG> er sprogkoden på to bogstaver for det sprog, som du bruger. Hvis det er nødvendigt, skal du installere softwaren igen. Se opsætningsvejledningen for at få flere instruktioner.
PPD-filen er beskadiget.
Slet PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, hvor <LANG> er sprogkoden på to bogstaver for det sprog, som du bruger. Geninstaller softwaren. Se opsætningsvejledningen for at få flere instruktioner.
Interfacekablet kan være defekt eller af dårlig kvalitet.
Udskift interfacekablet med et kabel af høj kvalitet.

Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede.
Årsag
Løsning
Udskriftskøen er eventuelt blevet stoppet.
Genstart printerkøen. Åbn Udskriftsovervågning, og vælg Start job.
Der bruges et forkert produktnavn, en forkert IP-adresse eller et forkert Bonjour-printernavn.
Udskriv en konfigurationsside (se Oplysningssider). Kontroller, at produktnavnet, IP-adressen eller Bonjour-printernavnet på konfigurationssiden svarer til enhedsnavnet, IP-adressen eller Bonjour-printernavnet i Printercentral eller Printerværktøj.

En EPS-fil (Encapsulated PostScript) udskrives ikke med de korrekte fonte.
Årsag
Løsning
Dette problem opstår med visse programmer.

Prøv at overføre fontene, der er indeholdt i EPS-filen, til produktet, før du udskriver.

Send filen i ASCII-format i stedet for binær kode.

Du kan ikke udskrive fra et USB-kort fra tredjepart.
Årsag
Løsning
Denne fejl opstår, når softwaren til USB-printere ikke er installeret.
Når du installerer et USB-kort fra en tredjepart, skal du muligvis bruge softwaren Apple USB Adapter Card Support. Det nyeste version af denne software er tilgængelig på Apples websted.

Når du har oprettet forbindelse via et USB-kabel, bliver produktet ikke vist i Printercentral eller i Printerværktøj, efter at du har valgt driveren.
Årsag
Løsning
Dette problem skyldes enten en software- eller hardwarekomponent.
Softwarefejlfinding

Kontroller, at din Macintosh understøtter USB og har den rette USB-software fra Apple.

Kontroller, at dit Macintosh-operativsystem er Mac OS X v10.28 eller nyere.
Hardwarefejlfinding

Kontroller, at produktet er tændt.

Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.

Kontroller, at du anvender det rette højhastigheds-USB-kabel.

Kontroller, at der ikke er for mange USB-enheder, der trækker strøm fra kæden. Frakobl alle enheder fra kæden, og tilslut kablet direkte til USB-porten på værtscomputeren.

Kontroller, om der er mere end to USB-hubs uden strøm tilsluttet i en række på kæden. Frakobl alle enheder fra kæden, og tilslut kablet direkte til USB-porten på værtscomputeren.
HP Color Laserjet CP2020 note Løsning af problemer med Mac OS X BEMÆRK:

iMac-tastaturet er en USB-hub uden strøm.

HP Color Laserjet CP2020 Løsning af problemer med Mac OS X