Løsning af problemer med farvedokumenter

Løsning af problemer med farvedokumenter


I dette afsnit beskrives problemer, der kan opstå, når du udskriver i farve.


Problem
Årsag
Løsning
Der udskrives kun sort, når dokumentet skal udskrives i farve.
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite Løsning af problemer med farvedokumenter
Farvetilstand er ikke valgt i programmet eller printerdriveren, eller indstillingen for farvebegrænsning er aktiveret.
Vælg farvetilstand i stedet for gråtonetilstand, eller deaktiver indstillingen for farvebegrænsning.
Der er måske valgt en forkert printerdriver i programmet.
Vælg den rigtige printerdriver.
Enheden er muligvis ikke konfigureret korrekt.
Udskriv en konfigurationsside (se Oplysningssider). Hvis der ikke vises farve på konfigurationssiden, skal du kontakte HP Kundeservice. Se Service og support eller den medfølgende supportfolder.
Der mangler farve, og menuindstillingen Farve mangler er indstillet til Forts. med sort.
Udskift farven.
En eller flere farver udskrives ikke eller udskrives upræcist.
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing Løsning af problemer med farvedokumenter
Der kan være forseglingstape på tonerkassetterne.
Kontroller, at forseglingstapen er helt fjernet fra tonerkassetterne.
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Enheden kører måske under meget fugtige forhold.
Kontroller, at miljøet er i overensstemmelse med specifikationerne for fugtighed.
En eller flere printerpatroner er muligvis defekte.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
Produktet er indstillet til at tilsidesætte meddelelsen Udskift <farve> patron og fortsætte udskrivningen.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
En eller flere af patronerne går muligvis ikke korrekt i indgreb med printermotoren.
Fjern patronen, og indsæt den igen.
En farve udskrives ikke ensartet, efter at du har sat en ny tonerkassette i.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random Løsning af problemer med farvedokumenter
Endnu en printerpatron kan være beskadiget.
Fjern tonerkassetten for den farve, der ikke udskrives ensartet, og installer den igen.
Produktet er indstillet til at tilsidesætte meddelelsen Udskift <farve> patron og fortsætte udskrivningen.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
Farverne på den udskrevne side stemmer ikke overens med de farver, der er vist på skærmen.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc Løsning af problemer med farvedokumenter
Farverne på computerskærmen kan være anderledes end på udskriften fra enheden.
Se Afstemning af farver.
Hvis ekstremt lyse farver eller ekstremt mørke farver på skærmen ikke udskrives, kan softwareprogrammet fortolke ekstremt lyse farver som hvid eller ekstremt mørke farver som sort.
Undgå meget lyse eller meget mørke farver, hvis det er muligt.
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Farvesiden har uregelmæssig færdigbehandling.
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish Løsning af problemer med farvedokumenter
Medierne er måske for grove.
Brug glat papir eller et glat udskriftsmedie, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til laserfarveprintere. Generelt set giver glatte medier de bedste resultater.
HP Color Laserjet CP2020 Løsning af problemer med farvedokumenter