Generelle problemer med udskriftskvaliteten

Generelle problemer med udskriftskvaliteten


Eksemplerne herunder viser papir i Letter-format, der er ført gennem produktet med den korte kant først. Disse eksempler illustrerer problemer, der berører alle sider, du udskriver, uanset om du udskriver i farve eller kun i sort-hvid. Følgende emner opstiller typisk årsag og løsning for hvert af disse eksempler.


Problem
Årsag
Løsning
Udskriften er lys eller falmet.
HP Color Laserjet CP2020 4 vfade Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Brug medier, der overholder HP’s specifikationer.
En eller flere printerpatroner er muligvis defekte.
Udskriv statussiden for forbrugsvarer for at kontrollere den resterende levetid. Se Oplysningssider.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
Produktet er indstillet til at tilsidesætte meddelelsen Udskift <farve> patron og fortsætte udskrivningen.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
Indstillingerne for udskriftstætheden kan være ændret.
Indstil udskriftstætheden til 0.
Det kan være nødvendigt at kalibrere produktet.
Kør en kalibrering. Se Kalibrering af produktet.
Der ses tonerpletter.
HP Color Laserjet CP2020 4 specs Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Brug medier, der overholder HP’s specifikationer.
Papirgangen skal muligvis rengøres.
Rens papirgangen. Se Rengøring af produktet.
En eller flere printerpatroner lækker muligvis.
Prøv at bekræfte farven på blækpletterne, og kontroller, om patronen lækker.
Patronens affaldsbeholder kan være overfyldt.
Se, om fejlkode 10.98.XX optræder i hændelsesloggen. Se Hændelseslog. XX-delen af koden identificerer patronen (00 er sort, 01 er cyan, 02 er magenta, 03 er gul). Hvis fejlen optræder i loggen, skal den pågældende patron udskiftes.
Der er synlige udfald.
HP Color Laserjet CP2020 4 drpout Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Et enkelt udskriftsmedieark kan være defekt.
Prøv at udskrive jobbet igen.
Fugtindholdet i papiret er ujævnt, eller der er fugtpletter på papirets overflade.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Papirmassen er plettet. Fremstillingsprocessen kan forårsage, at visse områder afviser toner.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Lodrette striber eller bånd vises på siden.
HP Color Laserjet CP2020 4 vlines Generelle problemer med udskriftskvaliteten
En eller flere printerpatroner er muligvis defekte.
Udskriv statussiden for forbrugsvarer for at kontrollere den resterende levetid. Se Oplysningssider.
Brug HP ToolboxFX til fejlfinding af problemet.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
Produktet er indstillet til at tilsidesætte meddelelsen Udskift <farve> patron og fortsætte udskrivningen.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
Mængden af baggrundsskygge bliver uacceptabel.
HP Color Laserjet CP2020 4 gray Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Meget tørre luftforhold (lav luftfugtighed) kan øge omfanget af baggrundsskygge.
Kontroller enhedens miljø.
En eller flere printerpatroner er muligvis defekte.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
Produktet er indstillet til at tilsidesætte meddelelsen Udskift <farve> patron og fortsætte udskrivningen.
Udskift printerpatroner, der er ved at være tomme. Se Udskiftning af printerpatroner.
Glatte medier giver mere baggrund end almindelige medier
Overvej at bruge mere grove medier.
Der ses udtværet toner på mediet.
HP Color Laserjet CP2020 4 smear Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Brug medier, der overholder HP’s specifikationer.
Hvis der ses udtværet toner på den forreste kant af papiret, er mediestyrene snavsede, eller der er støv i udskrivningsgangen.
Rengør mediestyrene.
Rens papirgangen. Se Rengøring af produktet.
Toneren udtværes let, når den berøres.
HP Color Laserjet CP2020 4 loose Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Enheden er ikke indstillet til udskrivning på den medietype, du vil udskrive.
Vælg fanen Papir i printerdriveren, og angiv Typen er, så den passer til den medietype, du udskriver på. Udskriftshastigheden kan blive langsommere, hvis du anvender tungere papir.
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Brug medier, der overholder HP’s specifikationer.
Papirgangen skal muligvis rengøres.
Rens papirgangen. Se Rengøring af produktet.
Gentagne gange og med jævne intervaller vises der mærker på den udskrevne side.
HP Color Laserjet CP2020 4 reps Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Enheden er ikke indstillet til udskrivning på den medietype, du vil udskrive.
Vælg fanen Papir i printerdriveren, og angiv Typen er, så den passer til den type papir, du udskriver på. Udskriftshastigheden kan blive langsommere, hvis du anvender tungere papir.
De indvendige dele kan have toner på sig.
Problemet løses sandsynligvis af sig selv efter nogle få sider mere.
Papirgangen skal muligvis rengøres.
Rens papirgangen. Se Rengøring af produktet.
Fikseringsenheden kan være defekt eller snavset.
Hvis du vil afgøre, om der er problemer med fikseringsenheden, skal du åbne HP ToolboxFX og udskrive diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet. Se Åbn HP ToolboxFX.
Kontakt HP Kundeservice. Se Service og support eller den medfølgende supportfolder.
Der kan være problemer med en tonerkassette.
Hvis du vil afgøre, hvilken patron der er problemer med, skal du åbne HP ToolboxFX og udskrive diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet. Se Åbn HP ToolboxFX.
Gentagne gange og med jævne intervaller vises der mærker på den side, der ikke er udskrevet på.
HP Color Laserjet CP2020 4 rdef bkpg Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Der kan være toner på de indvendige dele.
Problemet løses sandsynligvis af sig selv efter nogle få sider mere.
Papirgangen skal muligvis rengøres.
Rens papirgangen. Se Rengøring af produktet.
Fikseringsenheden kan være defekt eller snavset.
Hvis du vil afgøre, om der er problemer med fikseringsenheden, skal du åbne HP ToolboxFX og udskrive diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet. Se Åbn HP ToolboxFX.
Kontakt HP Kundeservice. Se Service og support eller den medfølgende supportfolder.
Den udskrevne side indeholder misdannede tegn.
HP Color Laserjet CP2020 4 wavy Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Hvis tegnene er forkert formede, så de giver en bølget effekt, kan det være nødvendigt at kalibrere produktet.
Undersøg, om problemet også findes på konfigurationssiden. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte HP Kundeservice. Se Service og support eller den medfølgende supportfolder.
Den udskrevne side er bøjet eller bølget.
HP Color Laserjet CP2020 4 curl Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Enheden er ikke indstillet til udskrivning på den medietype, du vil udskrive på.
Vælg fanen Papir i printerdriveren, og angiv Typen er, så den passer til den type papir, du udskriver på. Udskriftshastigheden kan blive langsommere, hvis du anvender tungere papir.
Menupunktet Service Min. papirkrøl er sat til Slukket.
Brug menuerne i kontrolpanelet til at ændre indstillingerne. Se Kontrolpanelmenu.
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Både høj temperatur og fugtighed kan få papiret til at krølle.
Kontroller enhedens miljø. Juster krøllede tilstande fra kontrolpanelet eller HP ToolboxFX.
Tekst eller grafik står skævt på den udskrevne side.
HP Color Laserjet CP2020 4 skew Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Medierne er måske lagt forkert i.
Kontroller, at papiret eller udskriftsmediet er lagt korrekt i, og at mediestyrene ikke sidder for stramt eller løst mod stakken. Se Ilæg papir og udskriftsmedier.
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Den udskrevne side har rynker eller folder.
HP Color Laserjet CP2020 4 crease Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Medierne er måske lagt forkert i.
Kontroller, at mediet er lagt korrekt i, og at mediestyrene ikke sidder for stramt eller løst mod stakken. Se Ilæg papir og udskriftsmedier.
Vend papirstakken i papirbakken, eller prøv at vende papiret 180 grader i papirbakken.
Mediet overholder muligvis ikke HP’s specifikationer.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Der forekommer toner omkring de trykte tegn.
HP Color Laserjet CP2020 4 scattr Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Medierne er måske lagt forkert i.
Vend papirstakken i bakken.
Hvis der er spredt store mængder toner rundt om tegnene, kan papiret yde høj modstand.
Prøv noget andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet, der er beregnet til laserfarveprintere.
Et billede øverst på siden (udelukkende i sort) gentages længere nede på siden (i gråt felt).
HP Color Laserjet CP2020 4 ghost2 Generelle problemer med udskriftskvaliteten
Softwareindstillinger kan påvirke billedudskriften.
Brug softwareprogrammet til at skifte nuancen i det felt, som det gentagne billede vises i.
Roter hele siden 180 grader i programmet for at udskrive det lysere billede først.
Rækkefølgen af de udskrevne billeder kan påvirke udskriften.
Skift den rækkefølge, som billederne udskrives i. Anbring f.eks. det lysere billede øverst på siden, og det mørkere billede længere nede på siden.
Et strømstød kan have påvirket enheden.
Hvis fejlen opstår senere i et udskriftsjob, skal du slukke enheden i ti minutter og derefter tænde den igen for at genstarte udskriftsjobbet.
 
Brug ikke-blanke medier for at afhjælpe fejlen
HP Color Laserjet CP2020 Generelle problemer med udskriftskvaliteten