Brug HP ToolboxFX til fejlfinding i forbindelse med problemer med udskriftskvalitet

Brug HP ToolboxFX til fejlfinding i forbindelse med problemer med udskriftskvalitet


HP Color Laserjet CP2020 note Brug HP ToolboxFX til fejlfinding i forbindelse med problemer med udskriftskvalitet BEMÆRK:

Før du fortsætter, skal du udskrive en statusside for forbrugsvarer for at se det anslåede antal sider, der er tilbage for hver printerpatron. Se Oplysningssider.

Fra HP ToolboxFX-softwaren kan du udskrive en side, som kan hjælpe dig til at identificere, hvilken printerpatron der er årsag til problemet, eller om problemet ligger hos selve produktet. Fejlfindingssiden til udskriftskvalitet udskriver fem farvebånd, der er opdelt i fire overlappende sektioner. Ved at undersøge hver del kan du isolere problemer for en bestemt printerpatron.

HP Color Laserjet CP2020 hb ms09 Brug HP ToolboxFX til fejlfinding i forbindelse med problemer med udskriftskvalitet


Sektion
Printerpatron
1
Gul
2
Cyan
3
Sort
4
Magenta

Denne side hjælper med at identificere fire generelle problemer:


Striber i kun én farve: Dette er sandsynligvis et problem med en patron. Fjern patronen, og kontroller, om der sidder småpartikler på den. Hvis der ikke findes nogen småpartikler på den, og fejlen fortsat optræder, efter at patronen er indsat igen, skal patronen udskiftes.

Striber i alle farver (på samme sted): Rengør printeren, og ring efter service, hvis problemet fortsætter.

Gentagen fejl i flere farver:

Gentagen plet i flere farver: Hvis pletten gentages for hver ca. 57 eller 58 mm, skal du køre et renseark for at rengøre fikseringsenheden og køre adskillige hvide sider papir for at rengøre rullen. Hvis fejlen ikke gentages for hver 57 eller 58 mm, udskiftes den patron, der indeholder samme farve som pletten.

Gentagen bred stribe i flere farver: Kontakt HP’s supportafdeling.


Enkelt plet eller enkelt bred stribe i én farve: Udskriv tre eller fire ekstra fejlfindingssider. Hvis den brede stribe eller pletten kun er i én farve på de fleste sider, skal patronen med den farve udskiftes. Hvis den brede stribe eller pletten ikke ændres til en anden farve, skal du kontakte HP’s supportafdeling.

Prøv følgende, hvis du ønsker yderligere oplysninger om fejlfinding:


Se Løs problemer med scanningskvalitet i denne vejledning.

Gå til www.hp.com/support/ljcp2020series.

Kontakt HP Kundeservice. Se Service og support.
Udskrivning af fejlfindingssiden for udskriftskvalitet
1.
Åbn HP ToolboxFX. Se Åbn HP ToolboxFX.
2.
Klik på mappen Hjælp, og klik derefter på siden Fejlfinding.
3.
Klik på knappen Udskriv, og følg derefter anvisningerne på de udskrevne sider.
HP Color Laserjet CP2020 Brug HP ToolboxFX til fejlfinding i forbindelse med problemer med udskriftskvalitet