Kontrolpanel- og statusadvarselsmeddelelser

Kontrolpanel- og statusadvarselsmeddelelser


Kontrolpanelmeddelelserne viser produktets nuværende status eller situationer, der kan kræve handling.

Der vises statusadvarselsmeddelelser på computerskærmen (ud over kontrolpanelmeddelelser), når produktet har bestemte problemer. Hvis en statusadvarselsmeddelelse er tilgængelig, vises en HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser i kolonnen Statusadvarsel i følgende tabel.

Kontrolpanelmeddelelser vises midlertidigt og kan kræve, at du bekræfter meddelelsen ved at trykke på OK for at genoptage udskrivningen, eller på X for at annullere jobbet. I forbindelse med bestemte beskeder, afsluttes udskriftsjobbet muligvis ikke, eller udskriftskvaliteten påvirkes. Hvis meddelelsen er relateret til udskrivning, og funktionen til automatisk fortsættelse er aktiveret, forsøger produktet at genoptage udskriftsjobbet, efter at advarslen har været vist i 10 sekunder uden at blive anerkendt.

Ved nogle meddelelser kan det afhjælpe problemet at genstarte printeren. Hvis en kritisk fejl varer ved, kan et serviceeftersyn af produktet være nødvendigt.

Statusadvarsel
Kontrolpanelmeddelelse
Beskrivelse
Anbefalet handling
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
<Farve> i forkert position
En printerpatron er sat i på en forkert plads.
Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta, gul.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
10.00.XX Fejl i forbrugsvare
Hukommelsen for forbrugsvarer for en af printerpatronerne kan ikke læses eller mangler.

10.0000 = hukommelsesfejl på sort forbrugsvare

10.0001 = hukommelsesfejl på cyan forbrugsvare

10.0002 = hukommelsesfejl på magenta forbrugsvare

10.0003 = hukommelsesfejl på gul forbrugsvare
Sæt printerpatronen i igen.
Sluk printeren, og tænd den igen.
Udskift printerpatronen hvis problemet ikke er løst.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
10.10.XX Fejl i forbrugsvare

10.1000 = Hukommelsen for sort forbrugsvare mangler

10.1001 = Hukommelsen for cyan forbrugsvare mangler

10.1002 = Hukommelsen for magenta forbrugsvare mangler

10.1003 = Hukommelsen for gul forbrugsvare mangler
Kontroller e-label. Hvis det er gået i stykker eller er beskadiget, skal patronen udskiftes.
Bekræft, at printerpatronen er installeret på den rigtige plads.
Fjern patronen, og sæt den ind igen, og sluk og tænd for produktet.
Hvis fejlen opstår i forbindelse med en farvepatron, kan det forsøges at udskifte den med en anden farvepatron i bakken. Hvis den samme meddelelse vises, er der et problem med motoren. Hvis en anden 10.10.XX-meddelelse vises, skal patronen udskiftes.
49 Fejl
Sluk og tænd
Der er opstået en intern fejl i produktet.
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
50.X Fikser.fejl
Sluk og tænd
Der er opstået en fejl med fikseringsenheden.
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter printeren, og vent på, at det initialiseres.
Sluk produktet, vent mindst 25 minutter, og tænd derefter produktet.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
51.XX Fejl
Sluk og tænd
Der er opstået en intern hardwarefejl.
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
54.XX Fejl
Sluk og tænd
Der er opstået en fejl i produktet med en af de interne følere.

54,15 = gul

54,16 = magenta

54,17 = cyan

54,18 = sort
1.
Åbn døren til patronbakken, og skyd bakken ud.
2.
Undersøg den hvide mekanisme på den relevante patron. Den sidder på højre side af patronen.
3.
Skub langsomt mekanismen ind og ud. En sort flag kommer frem, når du trykker. Det skal bevæge sig uden problemer. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke flere gange for at forsøge at frigøre eventuelle hindringer.
4.
Skub patronbakken ind, og luk dækslet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
55.X Fejl
Sluk og tænd
Der er opstået en intern fejl.
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
57.X Blæserfejl
Sluk og tænd
Der er opstået et problem med produktets indvendige blæser.
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
59.X Fejl
Sluk og tænd
Der er opstået en fejl i produktet med en af motorerne.
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
79 Fejl
Sluk og tænd
Der er opstået en intern firmware-fejl i produktet.
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
79 Servicefejl
Sluk og tænd
Der er installeret et inkompatibelt DIMM-modul.
1.
Sluk for produktet.
2.
Installer et DIMM-modul, som understøttes af produktet. Se Service og support for at få vist en liste over understøttede DIMM-moduler. Se Installation af hukommelse og skrifttype-DIMM’er for at få vist en DIMM-installationsvejledning.
3.
Tænd for produktet.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Bag Dæksel åbent
Produktets bagdæksel er åbent.
Luk dækslet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Best. forsyning
Mere end én forbrugsvare er næsten brugt op.
Kontroller forbrugsniveaumålerne på kontrolpanelet, eller udskriv en statusside for forbrug for at fastlægge, hvilke patroner der er ved at være brugt op. Se Oplysningssider.
Bestil de identificerede printerpatroner. Udskrivningen fortsætter, til Udskift <farve> patron vises.
Se Forbrugsvarer og ekstraudstyr for at få yderligere oplysninger.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Bestil <farve> patron
Den identificerede printerpatron nærmer sig slutningen af sin levetid.
Bestil den identificerede printerpatron. Udskrivningen fortsætter, til Udskift <farve> patron vises.
Se Forbrugsvarer og ekstraudstyr for at få yderligere oplysninger.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Der bruges en brugt <farve>printerpatron
En brugt printerpatron blev registreret og accepteret.
Ingen handling er påkrævet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Der bruges en brugt forbrugsvare
Brugte printerpatroner er installeret.
Ingen handling er påkrævet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Der installeret en brugt forbrugsvare
Tryk på [OK] for at acceptere
En brugt printerpatron er installeret.
Tryk på OK for at fortsætte.
Enhedsfejl
Tryk på [OK]
Der er opstået en intern fejl.
Tryk på OK for at genoptage jobbet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Fejludskrift
Tryk på [OK]
Udskriftsmediet er blevet forsinket, mens det bevægede sig gennem produktet.
Tryk på OK for at fjerne meddelelsen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Fjern transportemballage fra bagdæksel
De to transportlåse er ikke fjernet fra den bageste rulle.
Åbn bagdækslet, og fjern transportlåsene.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Fjern transportlåse fra <farve>patron
Der er installeret en transportlås på printerpatronen.
Du skal sikre dig, at transportlåsen på printerpatronen er blevet fjernet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Fjern transportlåsene fra alle patroner
Der er installeret en transportlås på en eller flere printerpatroner.
Du skal sikre dig, at alle transportlåse på printerpatroner er blevet fjernet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Forkerte forbrugsvarer
Mere end én printerpatron er sat i på en forkert plads.
Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta, gul.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Front Dæksel åbent
Produktets frontdæksel er åbent.
Luk dækslet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Fyld bakke # <TYPE> <FORMAT>
Én bakke er konfigureret til den medietype og det format, som udskriftsjobbet kræver, men bakken er tom.
Læg det korrekte medie i bakken, eller tryk på OK for at bruge medier i en anden bakke.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Fyld bakke 1 <TYPE> <FORMAT>
Der er ikke konfigureret nogen bakker til den medietype og det format, som udskriftsjobbet kræver.
Læg det korrekte medie i bakke 1, eller tryk på OK for at bruge medie i en anden bakke.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Fyld bakke 1 almindelig <FORMAT>
Rensetilstand [OK] for at starte
Printeren er klar til at udføre rengøringen.
Læg almindeligt papir i det anviste format i bakke 1, og tryk derefter på OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Hukommelse lav
Tryk på [OK]
Forsøg igen, eller sluk & tænd
Produktets hukommelse er næsten fuld.
Tryk på OK for at afslutte jobbet, eller tryk på X for at annullere jobbet.
Opdel jobbet i mindre job, som indeholder færre sider.
Se Installation af hukommelse og skrifttype-DIMM’er for at få yderligere oplysninger om, hvordan du forøger printerhukommelsen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Ikke-HP-forbrugsvare installeret
En ikke-HP-forbrugsvare er installeret.
Denne meddelelse er midlertidig og forsvinder efter nogle sekunder.
Hvis du mener, at du har købt originale HP-dele, skal du gå til www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparationer, der er nødvendige som følge af anvendelse af en forbrugsvare af et andet fabrikat end HP, dækkes ikke af printerens garanti.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Ilæg papir
Alle bakker er tomme
Læg udskriftsmedie i.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Installer <farve> patron
Patronen er enten ikke installeret eller ikke installeret korrekt i produktet.
Sæt printerpatronen i. Se Udskiftning af printerpatroner.
Manuel dupleks
Fyld bakke nr. Tryk på [OK]
Den første side af et manuelt dupleksjob er udskrevet, og siden skal indføres, før den anden side kan behandles.
Læg siden i den anviste bakke med udskriftssiden opad og toppen af siden væk fra dig, og tryk derefter på OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Manuel indføring <TYPE> <FORMAT>
Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper
Printeren er indstillet til manuel indføring.
Tryk på OK for at fjerne meddelelsen, eller læg det korrekte medie i bakke 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Papirstop i <placering>
Printeren har registreret papirstop.
Ryd papirstoppet fra det anviste område. Udskriftsjobbet skulle fortsætte. Hvis det ikke gør det, skal du forsøge at udskrive jobbet igen.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Papirstop i bakke <X>
Ryd papirstoppet, og Tryk på [OK]
Printeren har registreret papirstop.
Ryd papirstoppet fra det anviste område, og tryk derefter på OK.
Kontakt HP’s supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Udskift <farve> patron
Printerpatronen er opbrugt.
Udskift patronen. Se Udskiftning af printerpatroner.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Udskift forbrugsvare
Tilsidesættelse i brug
Udskriftskvalitet-menupunktet Udsk. forb.varer er sat til Fortsæt v. tom.
Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten.
Se Menuen Systemopsætning.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Udskriftsfejl
Tryk på [OK] Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter tænde produktet igen
Produktet kan ikke behandle siden.
Tryk på knappen OK for at fortsætte udskriftsjobbet, men udskriften påvirkes muligvis.
Sluk produktet, og tænd det igen, hvis problemet fortsætter. Send udskriftsjobbet igen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Ugyldig driver
Tryk på [OK]
Du bruger en forkert printerdriver.
Vælg den rigtige printerdriver.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Kontrolpanel og statusadvarselsmeddelelser
Uventet format i bakke nr.
Ilæg [format] Tryk på [OK]
Produktet har registreret udskriftsmedier i bakken, som ikke svarer til bakkens konfiguration.
Læg de korrekte medier i bakken, eller konfigurer bakken til det format, som du har lagt i. Se Ilæg papir og udskriftsmedier.
Ægte HP-forbrugsvare installeret
En ægte HP-forbrugsvare blev installeret. Denne besked vises i kort tid efter, at forbrugsvaren er installeret, og erstattes så af meddelelsen Klar.
Ingen handling er påkrævet.
HP Color Laserjet CP2020 Kontrolpanel- og statusadvarselsmeddelelser