Grundlæggende kontrolliste til fejlfinding

Grundlæggende kontrolliste til fejlfinding


Hvis der opstår problemer med produktet, kan du bruge følgende tjekliste til at identificere årsagen til problemet:


Er produktet tilsluttet en strømkilde?

Er produktet tændt?

Er produktet i Klar-tilstand?

Er alle nødvendige kabler forbundet?

Er der installeret ægte HP-forbrugsvarer?

Er nyligt udskiftede printerpatroner sat rigtigt i, og er træktappen på patronen fjernet?

Yderligere oplysninger om installation og opsætning finder du i startvejledningen.

Hvis du ikke kan finde løsninger på problemerne i denne vejledning, skal du gå til www.hp.com/support/ljcp2020series.

Dette afsnit indeholder oplysninger om følgende emner:

HP Color Laserjet CP2020 Grundlæggende kontrolliste til fejlfinding