Funktionsproblemer

FunktionsproblemerProblem
Årsag
Løsning
Sider udskrives, men er helt tomme.
Der kan være forseglingstape på printerpatronerne.
Kontroller, at forseglingstapen er helt fjernet fra printerpatronerne.
Dokumentet kan indeholde tomme sider.
Undersøg, om der vises indhold på alle siderne i det dokument, du udskriver.
Produktet kan have driftsfejl.
Test produktet ved at udskrive en konfigurationsside.
Sider udskrives meget langsomt.
Tungere medietyper kan gøre udskriftsjobbet langsomt.
Udskriv på en anden type medie.
Komplekse sider kan tage lang tid at udskrive.
Korrekt fiksering kan kræve en langsommere udskriftshastighed for at sikre den bedste udskriftskvalitet.
Papirtype ikke indstillet korrekt.
Vælg typen, der passer til papiret.
Sider blev ikke udskrevet.
Produktet fremfører måske ikke mediet korrekt.
Sørg for, at papiret er lagt korrekt i bakken.
Hvis problemet varer ved, bliver du muligvis nødt til at udskifte opsamlingsvalserne og adskillelsespuden. Se Service og support.
Mediet er fastklemt i enheden.
Afhjælp papirstoppet. Se Afhjælpning af papirstop.
USB-kablet kan være defekt eller tilsluttet forkert.

Træk USB-kablet ud i begge ender, og sæt det i igen.

Prøv at udskrive et job, der tidligere er blevet udskrevet korrekt.

Prøv at bruge et andet USB-kabel.
Andre enheder kører på computeren.
Produktet kan måske ikke dele USB-port med andet udstyr. Hvis du har en ekstern harddisk eller netværksomskifterboks, der er tilsluttet samme port som produktet, kan den anden enhed virke forstyrrende. Hvis du vil tilslutte og benytte printeren, skal du frakoble det andet udstyr eller bruge to USB-porte på computeren.
HP Color Laserjet CP2020 Funktionsproblemer