Almindelige årsager til papirstop

Almindelige årsager til papirstop


Almindelige årsager til papirstop1
Årsag
Løsning
Papirets længde- og breddestyr er ikke justeret korrekt.
Juster styrene, så de hviler mod papirstakken.
Papiret opfylder ikke specifikationerne.
Brug kun medier, der overholder HP’s specifikationer. Se Papir og udskriftsmedie.
Du bruger medier, som allerede har været ført igennem en printer eller kopimaskine.
Brug ikke medier, som tidligere har været brugt til udskrivning eller kopiering.
En inputbakke er fyldt forkert.
Fjern overskydende medier fra inputbakken. Kontroller, at stakken er under mærket for maksimal stakhøjde i bakken. Se Ilæg papir og udskriftsmedier.
Mediet ligger skævt.
Inputbakkens styreskinner er justeret forkert. Juster dem, så de holder stakken godt på plads uden at bøje den.
Medierne hænger eller klæber sammen.
Fjern mediet, bøj det, drej det 180 grader, eller vend det om. Læg mediet i inputbakken igen.
HP Color Laserjet CP2020 note Almindelige årsager til papirstop BEMÆRK:

Der må ikke komme luft imellem papirarkene. Dette kan nemlig skabe statisk elektricitet, hvilket kan få papirarkene til at hænge sammen.

Mediet fjernes, inden det ligger rigtigt i udskriftsbakken.
Vent, indtil siden ligger helt stille i udskriftsbakken, før du fjerner den.
Mediet var i dårlig stand.
Udskift mediet.
De interne bakkeruller samler ikke mediet op.
Fjern det øverste ark. Hvis papiret vejer mere end 163 g/m2, bliver det måske ikke samlet op fra bakken.
Mediets kanter er ujævne eller takkede.
Udskift mediet.
Mediet er perforeret eller præget.
Perforerede eller prægede medier adskilles ikke nemt. Læg ét ark i ad gangen.
Papiret er blevet opbevaret forkert.
Udskift papiret i bakkerne. Papiret bør opbevares i den originale emballage i et kontrolleret miljø.

1 Hvis der fortsat opstår papirstop i enheden, skal du kontakte HP Kundesupport eller en autoriseret HP-serviceudbyder.

HP Color Laserjet CP2020 Almindelige årsager til papirstop