Oplysninger om varemærker og copyright

Oplysninger om varemærker og copyright


Copyright og licens

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri.

Edition 2, 09/2008

Varenummer: CB493-90917

Varemærker

Adobe®, Acrobat® og PostScript® er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® og Energy Star-logoet® er mærker registrerede i USA tilhørende United States Environmental Protection Agency.

Corel® er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® og Windows®XP er amerikansk registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation.

Windows Vista™ er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

HP Color Laserjet CP2020 Oplysninger om varemærker og copyright