Netværkskonfig. menu

Netværkskonfig. menu


Brug denne menu til at angive konfigurationsindstillinger af netværk.


Menupunkt
Undermenupunkt
Beskrivelse
TCP/IP-konfig
Automatisk
Manuel
Vælg Automatisk for automatisk at konfigurere alle TCP/IP-indstillinger.
Vælg Manuel for manuelt at konfigurere IP-adressen, undernetmasken og standardgatewayen.
Standardindstillingen er Automatisk.
Auto-overgang
Tændt
Slukket
Dette element bruges, når du tilslutter produktet direkte til en computer med et Ethernet-kabel (du skal muligvis indstille dette til Tændt eller Slukket, afhængigt af den computer, der bruges).
Standardindstillingen er Tændt.
Netv.tjenester
IPv4
IPv6
DHCPv6
Dette element bruges af netværksadministratoren til at begrænse de netværkstjenester, der er tilgængelige på dette produkt.
Tændt
Slukket
Standardindstillingerne for alle elementer er Tændt.
Vis IP-adresse
Nej
Ja
Nej: Produktets IP-adresse vises ikke på kontrolpanelets display.
Ja: Produktets IP-adresse vises i kontrolpanelets display, hvor der skiftes mellem oplysninger om forbrugsvarer og enhedens IP-adresse. IP-adressen vises ikke, hvis der eksisterer en fejltilstand.
Standardindstillingen er Nej.
Forbindelseshastighed
Automatisk (standard)
10T Fuld
10T Halv
100TX Fuld
100TX Halv
Angiver forbindelseshastigheden manuelt, hvis det er nødvendigt.
Produktet genstarter automatisk, når forbindelseshastigheden er indstillet.
Gendan standard
 
Tryk på OK for at gendanne netværkskonfigurationen til standardværdierne.
HP Color Laserjet CP2020 Netværkskonfig. menu