Menuen Systemopsætning

Menuen Systemopsætning


Brug denne menu til at angive grundlæggende produktindstillinger. Menuen Systemopsætning indeholder flere undermenuer. Hver enkelt er beskrevet i følgende tabel.


Menupunkt
Undermenupunkt
Undermenupunkt
Beskrivelse
Sprog
   
Vælg sprog til meddelelser på kontrolpaneldisplayet og i produktrapporter.
Papiropsætning
Def. papirformat
Letter
A4
Legal
Vælg format til udskrivning af interne rapporter eller andre udskriftsjob, der ikke har et bestemt format.
 
Def. papirtype
Der vises en liste over tilgængelige medietyper.
Vælg medietype til udskrivning af interne rapporter eller andre udskriftsjob, der ikke har en bestemt type.
 
Bakke 1
Papirformat
Papirtype
Vælg standardformat og -type for bakke 1 på listen over tilgængelige formater og typer.
 
Bakke 2
Papirformat
Papirtype
Vælg standardformat og -type til bakke 2 på en liste over tilgængelige formater og typer.
 
Bakke 3
Papirformat
Papirtype
Hvis ekstrabakke 3 er installeret, vælges standardformat og -type for bakke 3 på listen over tilgængelige formater og typer.
 
Intet papir, handl.
Vent
Tilsidesæt
Annuller
Vælg, hvordan produktet skal reagere, når et udskriftsjob kræver et format eller en type, som ikke er tilgængelig, eller når en angivet bakke er tom.
Vælg Vent for at få produktet til at vente, indtil du har ilagt det korrekte medie, og tryk på OK. Dette er standardindstillingen.
Vælg Tilsidesæt for at udskrive på et andet format eller en anden type efter en specificeret forsinkelse.
Vælg Annuller for automatisk at annullere udskriftsjobbet efter en angivet udsættelse.
Hvis du vælger enten Tilsidesæt eller Annuller, bliver du i kontrolpanelet bedt om at angive udsættelsen i antal sekunder. Tryk på knappen Højre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Menuen Systemopsætning) for at øge tiden med op til 3600 sekunder. Tryk på knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Menuen Systemopsætning) for at mindske tiden.
Udskriftskvalitet
Begræns farve
Aktiver farve
Deaktiv. farve
Vælg Aktiver farve for at udskrive jobbet i monokrom (sort/hvid) eller farve, afhængigt af jobbet. Dette er standardindstillingen.
Vælg Deaktiv. farve for at deaktivere udskrivning i farve. Alle job udskrives i monokrom (sort/hvid). Nogle interne sider udskrives stadig i farve.
 
Kalibrer farve
Efter tænd
Kalibrer nu
Efter tænd: Vælg, hvor hurtigt produktet skal kalibrere, efter at den er blevet tændt. Standardindstillingen er 15 minutter.
Kalibrer nu: Sætter produktet i gang med at udføre kalibrering med det samme. Hvis produktet behandler et job, udføres kalibreringen først, efter at udskriftsjobbet er udført. Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet, skal du først rette fejlen.
 
Lavt indhold
(1-20)
Den procentvise grænse bestemmer, hvornår printeren begynder at rapportere om lav toner. Meddelelsen vises enten på kontrolpanelets display eller ved hjælp af tonerindikatoren, hvis der findes en på enheden.
 
Udsk. forb.varer
Fortsæt v. tom
Stop ved tom
Fortsæt v. tom: Hvis produktet angiver, at en printerpatron har nået slutningen af dens forventede levetid, skal du vælge denne indstilling for at fortsætte med at udskrive. Brug af denne indstilling vil efterhånden medføre uacceptabel udskriftskvalitet. Overvej at have en erstatningspatron klar til, når udskriftskvaliteten bliver uacceptabel.
Stop ved tom: Hvis produktet angiver, at en printerpatron har nået slutningen af dens forventede levetid, skal du vælge denne indstilling for at standse udskrivningen. Dette er standardindstillingen. Det er muligt at fortsætte udskrivningen med Fortsæt v. tom. Forbrugsvaren skal ikke udskiftes nu, medmindre udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.
Oplysninger om resterende tonermængde er ikke tilgængelig, når udskrivningen er i tilstanden Fortsæt v. tom.
Når en HP-forbrugsvare har nået slutningen af dens forventede levetid, er HP’s Premium Protection-garanti for denne forbrugsvare ikke længere gyldig. Se Erklæring om begrænset garanti for printerpatron for at få oplysninger om garanti.
 
Farve mangler
Stop udskrivn. (standard)
Forts. m. sort
Stop udskrivn.: Hvis produktet angiver, at en farvepatron har nået slutningen af dens forventede levetid, standser udskrivningen. Dette er standardindstillingen.
Forts. m. sort: Hvis produktet angiver, at en farvepatron har nået slutningen af dens forventede levetid, skal du fortsætte med at udskrive kun med sort.
 
Tilpas justering
Udskriv testside
Juster bakke <X>
Udskriv testside: Udskriv en testside, som viser printerjustering.
Juster bakke <X>: Juster indstillingerne for den angivne bakke.
Skærmkontrast
Lysest
Lysere
Medium
Mørkere
Mørkest
 
Vælg kontrastniveau til displayet. Standardindstillingen er Medium.
HP Color Laserjet CP2020 Menuen Systemopsætning