Menuen Service

Menuen Service


Brug denne menu til at gendanne standardindstillinger, rense produktet og aktivere specialtilstande, som har indflydelse på udskrifter.


Menupunkt
Undermenupunkt.
Beskrivelse
Rensetilstand
 
Brug denne indstilling til at rense produktet hvis du kan se tonerpletter eller andre mærker på udskrifterne. Renseprocessen fjerner støv og ophobet toner fra papirgangen.
Når du vælger dette menupunkt, bliver du bedt om at lægge almindeligt papir i bakke 1 og derefter trykke på OK for at starte renseprocessen. Vent, indtil processen er fuldført. Kassér den side, der udskrives.
Strømspar
 
Angive hvor lang tid produktet skal være inaktivt, før det går i Strømspare-tilstand. Produktet går automatisk ud af Strømspare-tilstand, når du sender et udskriftsjob eller trykker på en kontrolpanelknap.
Standardindstillingen er 15 minutter.
USB-hastighed
Høj
Fuld
Indstiller USB-hastigheden til Høj eller Fuld. Hvis printeren skal fungere ved høj hastighed, skal høj hastighed være aktiveret, og printeren skal være tilsluttet en EHCI-værtscontroller, som også fungerer med høj hastighed. Dette menupunkt afspejler heller ikke den aktuelle driftshastighed for produktet.
Standardindstillingen er Høj.
Min. papirkrøl
Slukket
Tændt
Hvis udskrevne sider altid er krøllede, kan du bruge denne indstilling til at indstille produktet til en tilstand, som reducerer krøl.
Standardindstillingen er Fra.
Gem udskrift
Slukket
Tændt
Hvis du udskriver sider, som skal gemmes længe, kan du bruge denne indstilling til at indstille printeren til en tilstand, som reducerer støv og udtværing af toner.
Standardindstillingen er Fra.
Gendan standard
Ja
Nej
Nulstiller alle brugerdefinerede indstillinger til fabriksstandardværdierne.
HP Color Laserjet CP2020 Menuen Service