Menuen Rapporter

Menuen Rapporter


Brug menuen Rapporter til at udskrive rapporter, der indeholder oplysninger om produktet.


Menupunkt
Beskrivelse
Demoside
Udskriver en farveside, som viser udskriftskvaliteten.
Menustruktur
Viser en oversigt over kontrolpanelmenuen
Konfig. rapport
Udskriver en liste over alle produktindstillinger. Indeholder netværksoplysninger, hvis produktet er tilsluttet et netværk.
Forsyningsstatus
Udskriver status for hver enkelt printerpatron, herunder følgende oplysninger:

Anslået resterende sider

Omtrentlig procentdel af printerpatrons resterende levetid for hver farve

Varenummer

Antal udskrevne sider
Netværksrapport
Udskriver en liste over alle produktets netværksindstillinger.
Side for forbrug
Udskriver en side, der viser PCL-sider, PCL 6-sider, HP-postscript niveau 3 emuleringssider, fastklemte sider eller sider, der ikke er ført korrekt ind/ud af produktet, monokrome (sort-hvid) sider eller farvesider og angiver sideantallet.
PCL-fontliste
Udskriver en liste over alle de PCL-fonte, der er installeret.
PS-fontliste
Udskriver en liste over alle de PostScript-fonte (PS), som er installeret
PCL6-fontliste
Udskriver en liste over alle de PCL 6-fonte, der er installeret
Farvelog
Udskriver en rapport, der viser brugernavn, programnavn og oplysninger om farveforbrug fra job til job
Serviceside
Udskriver servicerapporten
Diagnosticeringsside
Udskriver kalibrerings- og farvediagnosticeringssiderne
HP Color Laserjet CP2020 Menuen Rapporter