Brug af menuerne

Brug af menuerne


1.
Tryk på OK for at åbne menuerne.
2.
Tryk på knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Brug af menuerne) eller knappen Højre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Brug af menuerne) for at navigere mellem punkterne.
3.
Tryk på OK for at vælge den relevante indstilling. Der vises en stjerne (*) ud for den aktive indstilling.
4.
Tryk på knappen Pil tilbage (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Brug af menuerne) for at bladre tilbage gennem undermenuerne.
5.
Tryk på X for at lukke menuen uden at gemme ændringerne.

I følgende afsnit beskrives indstillingerne i hver hovedmenu:


Menuen Rapporter

Menuen Systemopsætning

Netværkskonfig. menu

Menuen Service
HP Color Laserjet CP2020 Brug af menuerne