Gennemgang af kontrolpanel

Gennemgang af kontrolpanel


Produktet har følgende elementer på kontrolpanelet.

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Gennemgang af kontrolpanel

1
Kontrolpaneldisplay: Displayet indeholder oplysninger om produktet. Brug menuerne på displayet til at angive produktindstillinger.
2
Knappen Pil tilbage (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Gennemgang af kontrolpanel): Tryk på denne knap for at udføre følgende handlinger:

Afslutte kontrolpanelmenuerne.

Bladre tilbage til en tidligere menu på en liste i en undermenu.

Bladre tilbage til et tidligere menupunkt på en liste i en undermenu (uden at gemme ændringer i menupunktet).
3
Knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Gennemgang af kontrolpanel): Tryk på denne knap for at navigere gennem menuerne eller for at reducere en værdi, som bliver vist på displayet.
4
Knappen OK: Tryk på knappen OK for at udføre følgende handlinger:

Åbne kontrolpanelmenuer.

Åbne en undermenu, der vises på kontrolpanelets display.

Vælge et menupunkt.

Fjerne visse fejlmeddelelser.

Påbegynde et udskriftsjob efter en prompt på kontrolpanelet (for eksempel, når meddelelsen [OK] for udsk. vises på kontropanelets display).
5
Knappen Højre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Gennemgang af kontrolpanel): Tryk på denne knap for at navigere gennem menuerne eller for at forøge en værdi, som bliver vist på displayet.
6
Knappen Annuller job (X): Tryk på denne knap for at annullere et udskriftsjob, hvis eftersyn-indikatoren blinker, eller for at lukke kontrolpanelmenuerne.
7
Indikatoren Klar (grøn): Indikatoren Klar lyser, når produktet er klar til at udskrive. Den blinker, når produktet modtager udskrivningsdata.
8
Indikatoren Eftersyn (gul): Indikatoren Eftersyn blinker, når produktet kræver brugereftersyn.
HP Color Laserjet CP2020 Gennemgang af kontrolpanel