Prioritet af printerindstillinger til Macintosh

Prioritet af printerindstillinger til Macintosh


Ændringer i printerindstillinger prioriteres højest, afhængigt af hvor ændringerne foretages:

HP Color Laserjet CP2020 note Prioritet af printerindstillinger til Macintosh BEMÆRK:

Navnene på kommandoer og dialogbokse kan variere, afhængigt af programmet.


Dialogboksen Sidelayout: Klik på Sidelayout eller en lignende kommando i menuen Arkiv i det program, som du arbejder i, for at åbne denne dialogboks. Indstillinger, der ændres her, tilsidesætter muligvis ændringer andre steder.

Dialogboksen Udskriv: Klik på Udskriv, Indstil printer eller en lignende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder i, for at åbne denne dialogboks. Indstillinger, der ændres i dialogboksen Udskriv, har en lavere prioritet og tilsidesætter ikke ændringer, der er foretaget i dialogboksen Sideopsætning.

Standardprinterdriverindstillinger: Standardprinterdriverindstillingerne bestemmer, hvilke indstillinger der bruges i alle udskriftsjob, medmindre indstillingerne ændres i dialogboksen Sideopsætning, Udskriv eller Printeregenskaber, som beskrevet ovenfor.

Printerkontrolpanelindstillinger: Indstillinger, der ændres på printerens kontrolpanel, har en lavere prioritet end ændringer, der er foretaget på anden måde.
HP Color Laserjet CP2020 Prioritet af printerindstillinger til Macintosh