Installation af hukommelse og skrifttype-DIMM’er

Installation af hukommelse og skrifttype-DIMM’er


1.
Sluk for produktet, og hiv alle strøm- og interfacekabler ud.
2.
Åbn DIMM-adgangsdækslet på produktets højre side.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer

3.
Fjern DIMM-adgangsdækslet.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer

4.
For at udskifte en DIMM, som er installeret i øjeblikket, skal du presse klemmerne ud på hver side af DIMM-stikket, løfte DIMM op i en vinkel og trække den ud.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer

5.
Fjern den nye DIMM fra den antistatiske pakke, og find derefter justeringshakket på den nederste kant af DIMM’en.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer

6.
Hold fast i DIMM-modulet ved kanterne, og sørg for, at hakket på modulet flugter vinkelret med stangen i DIMM-stikket.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer

7.
Tryk ned på DIMM’en, indtil begge klemmer går i indgreb med den. IMM-modulet er installeret korrekt, når metalkontaktfladerne ikke kan ses.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer

HP Color Laserjet CP2020 note Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer BEMÆRK:

Hvis du har svært ved at isætte DIMM’en, skal du sikre dig, at hakket i bunden af DIMM’en er justeret i forhold til linjen i stikket. Hvis DIMM’en stadig ikke går i, skal du sikre dig, at du bruger den rigtige DIMM-type.

8.
Sæt DIMM-adgangsdækslet i igen.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer

9.
Luk DIMM-adgangsdækslet.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Installation af hukommelse og skrifttype DIMMer

10.
Tilslut strømkablet og USB- eller netværkskablet igen, og tænd derefter for produktet.
11.
Se Aktivere hukommelse, når du har installeret en hukommelses-DIMM.
HP Color Laserjet CP2020 Installation af hukommelse og skrifttype-DIMM’er