Papirhåndtering

Papirhåndtering


Brug disse valgmuligheder til at konfigurere dine standardindstillinger. Det er de samme indstillinger, som er tilgængelige i menuerne på kontrolpanelet. Se Kontrolpanelmenu, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Der er følgende mulige indstillinger til håndtering af udskriftsjob, når produktet er løbet tør for medier:


Vælg Vent på ilægning af papir.

Vælg Annuller på rullelisten Intet papir, handl. for at annullere udskriftsjobbet.

Vælg Tilsidesæt på rullelisten Ikke mere papir, tid for at sende udskriftsjobbet til en anden papirbakke.

Feltet Ikke mere papir angiver, hvor lang tid produktet skal vente, før dine valg træder i kraft. Du kan angive fra 0 til 3600 sekunder.

HP Color Laserjet CP2020 note Papirhåndtering BEMÆRK:

Klik på Anvend, for at ændringerne kan træde i kraft.

HP Color Laserjet CP2020 Papirhåndtering