Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid

Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid


Meddelelsen Bestil forbrugsvarer vises, når en printerpatron er ved være tom. Meddelelsen Udsk. forb.varer vises, når printerpatronen har nået slutningen af dens forventede levetid. HP anbefaler at udskifte en printerpatron, når meddelelsen Udsk. forb.varer vises, for at sikre optimal udskriftskvalitet. Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten ved brug af en patron, der har nået slutningen af dens forventede levetid, hvilket kan medfører spild af udskriftsmedier og toner fra andre patroner. Hvis du udskifter en printerpatron, når meddelelsen Udsk. forb.varer vises, forhindres dette.

Funktionen Fortsæt automatisk i HP ToolboxFX gør det muligt at fortsætte med at bruge en printerpatron, der er nået det punkt, hvor den bør udskiftes.

HP Color Laserjet CP2020 warning Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid ADVARSEL!

Hvis du bruger funktionen Fortsæt automatisk, kan det resultere i utilfredsstillende udskriftskvalitet.

HP Color Laserjet CP2020 warning Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid ADVARSEL!

Alle de fejl ved printeren eller forbrugsvarer, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Tilsidesættelse ved tom printerpatron, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP’s begrænsede garantierklæring for printerpatroner. Se Erklæring om begrænset garanti for printerpatron for at få oplysninger om garanti.

Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere funktionen Fortsæt automatisk, og du behøver ikke at genaktivere den, når du installerer en ny printerpatron. Når funktionen Fortsæt automatisk er aktiveret, fortsætter produktet automatisk udskrivningen, når en printerpatron når det anbefalede niveau for udskiftning. Meddelelsen Udskift forbrugsvarer – tilsidesættelse aktiv vises, når en printerpatron anvendes i tilsidesættelsestilstand. Når du udskifter printerpatronen med en ny forbrugsvare, deaktiverer printeren tilsidesættelsestilstand, indtil endnu en printerpatron når det anbefalede niveau for udskiftning.

Aktivering eller deaktivering af funktionen Tilsidesættelse ved tom printerpatron
1.
Åbn HP ToolboxFX.
2.
Klik på mappen Enhedsindstillinger, og klik derefter på siden Systemopsætning.
3.
Vælg Til ud for Fortsæt automatisk for at aktivere denne funktion. Vælg Fra for at deaktivere den.
Aktivering eller deaktivering af funktionen Tilsidesættelse ved tom printerpatron fra kontrolpanelet
1.
Tryk på OK på menuen i kontrolpanelet.
2.
Brug knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid) eller Højre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid) for at vælge Systemopsætning, og tryk derefter på OK.
3.
Brug Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid) eller Højre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid) for at vælge Udskriftskvalitet, og tryk derefter på OK.
4.
Brug knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid) eller Højre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid) for at vælge Udsk. forb.varer, og tryk derefter på OK.
5.
Vælg Fortsæt v. tom for at aktivere funktionen. Vælg Stop ved tom for at deaktivere den.
HP Color Laserjet CP2020 Udskrivning, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid