Zrušení aktuální tiskové úlohy v aplikaci

Zrušení aktuální tiskové úlohy v aplikaci


Na obrazovce se může krátce objevit dialogové okno, které nabízí možnost zrušení tiskové úlohy.

Pokud bylo do zařízení odesláno několik požadavků pomocí softwaru, je možné, že čekají v tiskové frontě (například v programu Správce tisku systému Windows). Konkrétní pokyny k odstranění tiskového požadavku z počítače najdete v dokumentaci k softwaru.

Pokud tisková úloha čeká v tiskové frontě (v paměti počítače) nebo v zařazovací službě tisku (Windows 2000, XP nebo Vista), odstraňte úlohu v tomto místě.

V systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista klepněte na nabídku Start a pak na položku Tiskárny a faxy. Můžete také postupně klepnout na nabídku Start, položku Ovládací panely a položku Tiskárny a faxy. Poklepáním na ikonu tiskárny otevřete zařazovací službu tisku. Vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte klávesu Storno nebo Odstranit v nabídce Dokument. Pokud se tisková úloha nezruší, bude nutné restartovat počítač.

HP Color Laserjet CP2020 Zrušení aktuální tiskové úlohy v aplikaci