Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy


1.
Vypněte zařízení a odpojte veškeré kabely napájení a rozhraní.
2.
Na pravé zadní straně zařízení otevřete kryt patice DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

3.
Sejměte kryt patice DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

4.
Chcete-li vyměnit modul DIMM, který je aktuálně nainstalován, rozevřete západky na každé straně patice DIMM, zvedněte modul DIMM šikmo a vytáhněte jej.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

5.
Vyjměte nový modul DIMM z antistatického balení a najděte drážku pro zarovnání na spodní straně patice DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

6.
Modul DIMM uchopte za hrany a zarovnejte drážku na modulu DIMM šikmo s paticí DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

7.
Zatlačte na modul DIMM směrem dolů, až obě západky “uchopí” modul DIMM. Pokud je instalace správná, nejsou kovové kontakty viditelné.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

HP Color Laserjet CP2020 note Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy POZNÁMKA:

Pokud máte problémy s vložením modulu DIMM, ujistěte se, že drážka na spodní straně modulu je zarovnána s výstupkem v patici. Pokud modul DIMM stále nelze vložit, ujistěte se, že používáte správný typ modulu DIMM.

8.
Vložte zpět kryt patice DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

9.
Zavřete kryt patice DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy

10.
Znovu připojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel a zapněte zařízení.
11.
Po nainstalování paměti DIMM si přečtěte část Aktivace paměti.
HP Color Laserjet CP2020 Instalace paměťových modulů DIMM a modulů DIMM s písmy