Manipulace s papírem

Manipulace s papírem


Tyto možnosti slouží ke konfiguraci výchozího nastavení. Jedná se o možnosti, které jsou k dispozici v nabídkách ovládacího panelu. Další informace najdete v části Nabídky ovládacího panelu.

Pro řízení tiskových úloh v okamžiku, kdy v zařízení dojde zásoba médií, jsou k dispozici následující možnosti:


Výběr možnosti Čekat na vložení papíru.

Možnost Storno v rozevíracím seznamu Akce při spotřebování papíru umožňuje zrušit tiskovou úlohu.

Po výběru možnosti Nahrazení z rozevíracího seznamu Časový limit při spotřebování papíru se nastaví odeslání tískové úlohy k jinému zásobníku papíru.

Údaj v poli Časový limit při spotřebování papíru určuje, jak dlouho má zařízení vyčkat, než začne provádět vybranou akci. Do tohoto pole lze zadat počet sekund v rozmezí od 0 do 3600.

HP Color Laserjet CP2020 note Manipulace s papírem POZNÁMKA:

Provedené změny se projeví až po klepnutí na tlačítko Použít.

HP Color Laserjet CP2020 Manipulace s papírem