Běžné potíže s kvalitou tisku

Běžné potíže s kvalitou tisku


Následující příklady ukazují papír formátu Letter, který produktem prošel krátkou hranou napřed. Tyto příklady znázorňují problémy, které mohou nastat u všech vytištěných dokumentů, černobílých i barevných. Následující témata uvádějí pro každý případ obvyklý důvod a řešení.


Problém
Příčina
Řešení
Tisk je světlý nebo vybledlý.
HP Color Laserjet CP2020 4 vfade Běžné potíže s kvalitou tisku
Média neodpovídají specifikacím společnosti HP.
Použijte média odpovídající specifikacím společnosti HP.
Jedna nebo více tiskových kazet mohou být poškozené.
Vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a zkontrolujte zbývající životnost. Viz Informační stránky.
Vyměňte tiskové kazety, v nichž dochází náplň. Viz Výměna tiskových kazet.
Produkt je nastaven tak, aby potlačil zprávu Vyměňte <barva> kazetu a pokračoval v tisku.
Vyměňte tiskové kazety, v nichž dochází náplň. Viz Výměna tiskových kazet.
Nastavení hustoty tisku bylo možná změněno.
Nastavte hustotu tisku na hodnotu 0.
Produkt bude možná nutné zkalibrovat.
Spusťte kalibraci. Viz část Kalibrace produktu.
Objevují se tonerové skvrny
HP Color Laserjet CP2020 4 specs Běžné potíže s kvalitou tisku
Média neodpovídají specifikacím společnosti HP.
Použijte média odpovídající specifikacím společnosti HP.
Dráha papíru může být znečištěná.
Vyčistěte dráhu papíru. Viz Čištění zařízení.
Jedna nebo více tiskových kazet může téct.
Zkuste ověřit barvu tonerových skvrn a zkontrolovat, zda kazety netečou.
Odpadní nádoba kazety může být přeplněná.
Zkontrolujte, zda není v protokolu událostí uveden kód chyby 10.98.XX. Viz část Protokol událostí. Část XX kódu určuje kazetu (00 je černá, 01 azurová, 02 purpurová a 03 žlutá). Pokud byla chyba uvedena v protokolu, vyměňte problémovou kazetu.
Objevují se nepotištěná místa.
HP Color Laserjet CP2020 4 drpout Běžné potíže s kvalitou tisku
Může být vadný jeden list tiskového média.
Zkuste úlohu vytisknout znovu.
Obsah vlhkosti papíru je nerovnoměrný nebo jsou na povrchu papíru vlhká místa.
Použijte jiný papír, například vysoce kvalitní papír určený pro barevné laserové tiskárny.
Balík papíru je vadný. Výrobní proces může zapříčinit, že některé oblasti nepřijmou toner.
Použijte jiný papír, například vysoce kvalitní papír určený pro barevné laserové tiskárny.
Na stránce se objevují svislé pruhy nebo proužky.
HP Color Laserjet CP2020 4 vlines Běžné potíže s kvalitou tisku
Jedna nebo více tiskových kazet mohou být poškozené.
Vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a zkontrolujte zbývající životnost. Viz Informační stránky.
Problém vyřešte pomocí nástroje HP ToolboxFX.
Vyměňte tiskové kazety, v nichž dochází náplň. Viz Výměna tiskových kazet.
Produkt je nastaven tak, aby potlačil zprávu Vyměňte <barva> kazetu a pokračoval v tisku.
Vyměňte tiskové kazety, v nichž dochází náplň. Viz Výměna tiskových kazet.
Míra pokrytí pozadí tonerem je nepřijatelná.
HP Color Laserjet CP2020 4 gray Běžné potíže s kvalitou tisku
Velmi suché prostředí (nízká vlhkost) může zvýšit pokrytí pozadí.
Zkontrolujte okolní prostředí zařízení.
Jedna nebo více tiskových kazet mohou být poškozené.
Vyměňte tiskové kazety, v nichž dochází náplň. Viz Výměna tiskových kazet.
Produkt je nastaven tak, aby potlačil zprávu Vyměňte <barva> kazetu a pokračoval v tisku.
Vyměňte tiskové kazety, v nichž dochází náplň. Viz Výměna tiskových kazet.
Hladká média umožňují zobrazit více pozadí než běžná média.
Zvažte použití hrubšího média.
Na médiu se objevují šmouhy od toneru.
HP Color Laserjet CP2020 4 smear Běžné potíže s kvalitou tisku
Média neodpovídají specifikacím společnosti HP.
Použijte média odpovídající specifikacím společnosti HP.
Pokud je toner rozmazaný na vstupní hraně papíru, jsou špinavé vymezovače médií nebo je znečištěná dráha papíru.
Vyčistěte vodítka médií.
Vyčistěte dráhu papíru. Viz Čištění zařízení.
Toner se při dotyku snadno rozmazává.
HP Color Laserjet CP2020 4 loose Běžné potíže s kvalitou tisku
Zařízení není nastaveno pro tisk na typ médií, na který chcete tisknout.
V ovladači tiskárny vyberte kartu Papír a nastavte Typ tak, aby odpovídal použitému typu média. Pokud používáte tlustý papír, rychlost tisku se může snížit.
Média neodpovídají specifikacím společnosti HP.
Použijte média odpovídající specifikacím společnosti HP.
Dráha papíru může být znečištěná.
Vyčistěte dráhu papíru. Viz Čištění zařízení.
Na potištěné straně se opakovaně v pravidelných intervalech objevují skvrny.
HP Color Laserjet CP2020 4 reps Běžné potíže s kvalitou tisku
Zařízení není nastaveno pro tisk na typ médií, na který chcete tisknout.
V ovladači tiskárny vyberte kartu Papír a nastavte Typ tak, aby odpovídal použitému typu papíru. Pokud používáte tlustý papír, rychlost tisku se může snížit.
Vnitřní části tiskárny mohou být znečištěné tonerem.
Potíže obvykle zmizí po vytištění několika dalších stránek.
Dráha papíru může být znečištěná.
Vyčistěte dráhu papíru. Viz Čištění zařízení.
Fixační jednotka může být poškozená nebo znečistěná.
Chcete-li určit, zda se problém týká fixační jednotky, otevřete nástroj HP ToolboxFX a vytiskněte diagnostickou stránku kvality tisku. Viz Spusťte nástroj HP ToolboxFX..
Obraťte se na středisko služeb zákazníkům společnosti HP. Další informace naleznete v části Servis a podpora nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván s tiskárnou.
Mohlo dojít k problému s tiskovou kazetou.
Chcete-li určit, které kazety se problém týká, otevřete nástroj HP ToolboxFX a vytiskněte diagnostickou stránku kvality tisku. Viz Spusťte nástroj HP ToolboxFX..
Na nepotištěné straně se opakovaně v pravidelných intervalech objevují skvrny.
HP Color Laserjet CP2020 4 rdef bkpg Běžné potíže s kvalitou tisku
Vnitřní části tiskárny mohou být znečištěné tonerem.
Potíže obvykle zmizí po vytištění několika dalších stránek.
Dráha papíru může být znečištěná.
Vyčistěte dráhu papíru. Viz Čištění zařízení.
Fixační jednotka může být poškozená nebo znečistěná.
Chcete-li určit, zda se problém týká fixační jednotky, otevřete nástroj HP ToolboxFX a vytiskněte diagnostickou stránku kvality tisku. Viz Spusťte nástroj HP ToolboxFX..
Obraťte se na středisko služeb zákazníkům společnosti HP. Další informace naleznete v části Servis a podpora nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván s tiskárnou.
Vytištěná stránka obsahuje deformované znaky.
HP Color Laserjet CP2020 4 wavy Běžné potíže s kvalitou tisku
Média neodpovídají specifikacím společnosti HP.
Použijte jiný papír, například vysoce kvalitní papír určený pro barevné laserové tiskárny.
Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a tvoří vlnitý vzor, bude možná třeba provést kalibraci zařízení nebo může být problém v laserovém skeneru.
Zkontrolujte, zda se problém objevuje také na konfigurační stránce. Pokud ano, obraťte se na středisko služeb zákazníkům společnosti HP. Další informace naleznete v části Servis a podpora nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván s tiskárnou.
Vytištěná stránka je zkroucená nebo zvlněná.
HP Color Laserjet CP2020 4 curl Běžné potíže s kvalitou tisku
Zařízení není nastaveno pro tisk na typ médií, na který chcete tisknout.
V ovladači tiskárny vyberte kartu Papír a nastavte Typ tak, aby odpovídal použitému typu papíru. Pokud používáte tlustý papír, rychlost tisku se může snížit.
Položka Neohýbat papír v nabídce Servis je nastavena na hodnotu Vypnuto.
Pomocí nabídek ovládacího panelu změňte nastavení. Viz Nabídky ovládacího panelu.
Média neodpovídají specifikacím společnosti HP.
Použijte jiný papír, například vysoce kvalitní papír určený pro barevné laserové tiskárny.
Zkroucení papíru může být způsobeno vysokou teplotou nebo vlhkostí.
Zkontrolujte okolní prostředí zařízení. Režimy vlnitosti lze nastavit na ovládacím panelu nebo v nástroji HP ToolboxFX.
Text nebo grafika jsou vytištěny na stránce šikmo.
HP Color Laserjet CP2020 4 skew Běžné potíže s kvalitou tisku
Média pravděpodobně nebyla správně vložena.
Zkontrolujte, zda je papír nebo jiné tiskové médium vloženo správně a zda vodítka médií nepřiléhají příliš těsně k médiu, nebo naopak nejsou příliš volná. Viz Vkládání papíru a tiskových médií.
Média neodpovídají specifikacím společnosti HP.
Použijte jiný papír, například vysoce kvalitní papír určený pro barevné laserové tiskárny.
Vytištěná stránka obsahuje zvrásnění nebo přehyby.
HP Color Laserjet CP2020 4 crease Běžné potíže s kvalitou tisku
Média pravděpodobně nebyla správně vložena.
Zkontrolujte, zda je papír nebo jiné tiskové médium vloženo správně a zda vodítka médií nepřiléhají příliš těsně k médiu, nebo naopak nejsou příliš volná. Viz Vkládání papíru a tiskových médií.
Obraťte papíry ve vstupním zásobníku nebo je zkuste otočit o 180 stupňů.
Média neodpovídají specifikacím společnosti HP.
Použijte jiný papír, například vysoce kvalitní papír určený pro barevné laserové tiskárny.
Kolem vytištěných znaků je rozptýlen toner.
HP Color Laserjet CP2020 4 scattr Běžné potíže s kvalitou tisku
Média pravděpodobně nebyla správně vložena.
Obraťte stoh papíru v zásobníku.
Pokud je kolem znaků rozptýleno velké množství toneru, může mít papír vysoký odpor.
Použijte jiný papír, například vysoce kvalitní papír určený pro barevné laserové tiskárny.
Obraz z horní části stránky (sytě černý) se opakuje dále na stránce (šedě).
HP Color Laserjet CP2020 4 ghost2 Běžné potíže s kvalitou tisku
Tisk obrázku lze ovlivnit nastavením v aplikaci.
V používané aplikaci změňte tón (tmavost) pole, ve kterém se opakovaný obraz objevuje.
V používané aplikaci otočte celou stránku o 180 stupňů tak, aby se nejprve vytiskla světlejší část.
Tisk lze ovlivnit pořadím vytištěných obrázků.
Změňte pořadí, ve kterém se obrázky tisknou. Světlejší obrázek například umístěte do horní části stránky a tmavší obrázek umístěte níž.
Zařízení může být ovlivněno přepěťovou ochranou.
Pokud k závadě dojde až později v rámci tiskové úlohy, vypněte zařízení na 10 minut, poté zařízení zapněte a znovu spusťte příslušnou tiskovou úlohu.
 
Používejte nelesklá média. Pomůžete tím snížit závažnost poškození.
HP Color Laserjet CP2020 Běžné potíže s kvalitou tisku