Tisk více stránek na jeden list papíru v systému Macintosh

Tisk více stránek na jeden list papíru v systému Macintosh


Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek. Tato funkce snižuje náklady na tisk stránek konceptu.

HP Color Laserjet CP2020 1 2 4up Tisk více stránek na jeden list papíru v systému Macintosh

1.
V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).
2.
Vyberte ovladač.
3.
Otevřete nabídku Layout (Rozložení).
4.
Vedle položky Pages per Sheet (Počet stránek na list) vyberte počet stránek, který chcete na jednotlivých listech vytisknout (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).
5.
Vedle položky Layout Direction (Směr rozložení) vyberte pořadí a umístění stránek na listu.
6.
Vedle možnosti Borders (Okraje) vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu vytisknout.
HP Color Laserjet CP2020 Tisk více stránek na jeden list papíru v systému Macintosh