Tisk obálky

Tisk obálky


Pro dokument můžete vytisknout samostatnou úvodní stránku, která obsahuje určité sdělení (například Důvěrné).

1.
V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).
2.
Vyberte ovladač.
3.
Otevřete nabídku Cover Page (Úvodní stránka) a vyberte, zda chcete vytisknout úvodní stránku před dokumentem, nebo za ním. Podle toho zvolte možnost Before Document (Před dokumentem) nebo After Document (Za dokumentem).
4.
V nabídce Cover Page Type (Typ úvodní stránky) vyberte sdělení, které se má na úvodní stránce vytisknout.
HP Color Laserjet CP2020 note Tisk obálky POZNÁMKA:

Pokud chcete vytisknout prázdnou úvodní stánku, vyberte jako typ úvodní stránky typ Standard (Standardní).

HP Color Laserjet CP2020 Tisk obálky