Ruční konfigurace

Ruční konfigurace


1.
V nabídce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko OK.
2.
Pomocí tlačítka Šipka vlevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ruční konfigurace) nebo Šipka vpravo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ruční konfigurace) vyberte možnost Konfigurace sítě a stiskněte tlačítko OK.
3.
Pomocí tlačítka Šipka vlevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ruční konfigurace) nebo Šipka vpravo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ruční konfigurace) vyberte možnost Konfigurace protokolu TCP/IP a stiskněte tlačítko OK.
4.
Pomocí tlačítka Šipka vlevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ruční konfigurace) nebo Šipka vpravo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ruční konfigurace) vyberte možnost Ručně a stiskněte tlačítko OK.
5.
Stisknutím tlačítka Šipka vpravo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ruční konfigurace) lze zvýšit hodnotu první části adresy IP. Tlačítkem Šipka vlevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ruční konfigurace) lze hodnotu snížit. Pokud je hodnota správná, stiskněte tlačítko OK. Opakujte tento postup pro ostatní tři části adresy IP.
6.
Je-li adresa správná, vyberte pomocí tlačítka Šipka vlevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ruční konfigurace) nebo Šipka vpravo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ruční konfigurace) hodnotu Ano a stiskněte tlačítko OK. Krok 5 opakujte u masky podsítě a nastavení výchozí brány.

-nebo-

Není-li adresa IP správná, vyberte pomocí tlačítka Šipka vlevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ruční konfigurace) nebo Šipka vpravo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ruční konfigurace) hodnotu Ne a stiskněte tlačítko OK. Opakováním kroku 5 zadejte správnou adresu IP. Pak nastavte masku podsítě a výchozí bránu opakováním kroku 5.

HP Color Laserjet CP2020 Ruční konfigurace