Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě


podle normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1, DoC č.: BOISB-0701–00–vyd. 1.0
Název výrobce:
Hewlett-Packard Company
Adresa výrobce:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
prohlašuje, že produkt
Název produktu:
HP Color LaserJet CP2020 Series
Kontrolní model:2)
BOISB-0701-00
Včetně: CB500A – volitelný vstupní zásobník na 250 listů
Provedení produktu:
Všechna
Tonerové kazety:
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
vyhovuje následujícím specifikacím produktu:
BEZPEČNOST:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Laserový/LED produkt třídy 1) GB4943-2001
Elektromagnetická kompatibilita:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – třída B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC, kapitola 47 CFR, část 15, třída B) / ICES-003, vydání 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Doplňující informace:
Uvedený výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 2004/108/EHS a směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/ES a je označen příslušným symbolem CE HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Prohlášení o shodě.
Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů FCC. Výrobek může být provozován na základě následujících dvou podmínek: (1) zařízení nesmí vytvářet škodlivé rušení a (2) musí být schopno zvládat příjem jakéhokoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit jeho funkci.
1) Produkt byl testován v typické konfiguraci s počítačovými systémy Hewlett-Packard.
2) Z důvodů zákonných nařízení bylo těmto výrobkům přiřazeno kontrolní číslo modelu. Toto číslo by nemělo být zaměňováno za obchodní název nebo čísla produktu.
Boise, Idaho 83713, USA
Prosinec 2007
Pouze pro regulační účely:
Kontakt pro Evropu
Místní prodejní a servisní oddělení společnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Německo, (fax: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Kontakt pro USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (telefon: 208-396-6000)

Tato část obsahuje informace o následujících tématech:

HP Color Laserjet CP2020 Prohlášení o shodě