Specifikace prostředí

Specifikace prostředí



Specifikace provozního prostředí
Prostředí
Doporučeno
Povoleno
Teplota
15 až 27  °C
10 až 30 °C
Vlhkost
20% – 60% relativní vlhkost (RH)
10% až 80% relativní vlhkost
Nadmořská výška
Netýká se tohoto produktu.
0 až 3 048 m
HP Color Laserjet CP2020 note Specifikace prostředí POZNÁMKA:

Tyto hodnoty jsou založeny na předběžných údajích. Nejnovější informace najdete na webové stránce www.hp.com/support/ljcp2020series.

HP Color Laserjet CP2020 Specifikace prostředí