Opětovné zabalení produktu

Opětovné zabalení produktu


Pokud potřebujete produkt přesunout nebo zaslat na jiné místo, postupujte při jeho opětovném zabalení podle následujících pokynů.

HP Color Laserjet CP2020 caution Opětovné zabalení produktu UPOZORNĚNÍ:

Za poškození při dopravě následkem nevhodného balení zodpovídá zákazník. Během přepravy musí produkt zůstat ve vzpřímené poloze.

Opětovné zabalení produktu
HP Color Laserjet CP2020 caution Opětovné zabalení produktu UPOZORNĚNÍ:

Je velmi důležité, abyste ze zařízení před přepravou vyjmuli tiskové kazety. Z tiskových kazet ponechaných v tiskárně by během přepravy unikl toner a znečistil by celý produkt.

Aby se zabránilo poškození tiskových kazet, nedotýkejte se válců a uložte je do původního balicího materiálu, nebo podobným způsobem, aby nebyly vystaveny světlu.

1.
Vyjměte všechny čtyři tiskové kazety a zašlete je odděleně.
2.
Pokud možno použijte k přepravě originální obal a další balicí materiál. V případě, že jste původní balicí materiál již zlikvidovali, informujte se o správném zabalení produktu u místní poštovní služby. Společnost HP doporučuje zásilku pojistit.
HP Color Laserjet CP2020 Opětovné zabalení produktu