Utilització de filigranes

Utilització de filigranes


Una filigrana és un avís, com “confidencial”, que és imprès en segon pla a totes les pàgines d’un document.

1.
Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).
2.
Obriu el menú Watermarks (Filigranes).
3.
Desprès de Mode, seleccioneu el tipus de filigrana que voleu utilitzar. Seleccioneu Watermark (Filigrana) per imprimir un missatge semitransparent. Seleccioneu Overlay (Plantilla) per imprimir un missatge que no sigui transparent.
4.
Desprès de Pages (Pàgines), seleccioneu si voleu imprimir la filigrana a totes les pàgines o només a la primera.
5.
Desprès de Text, seleccioneu un dels missatges estàndard o bé seleccioneu Custom (Personalitzat) i escriviu un altre missatge al quadre.
6.
Seleccioneu opcions per als paràmetres restants.
HP Color Laserjet CP2020 Utilització de filigranes