Imprimir una portada

Imprimir una portada


Podeu imprimir una portada separada per al document que inclogui un missatge (com “Confidencial”).

1.
Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).
2.
Seleccioneu el controlador.
3.
Obriu el menú Cover Page (Portada) i escolliu si voleu imprimir la portada Before Document (Abans del document) o After Document (Després del document).
4.
Al menú Cover Page Type (Tipus de portada), seleccioneu el missatge que voleu imprimir a la portada.
HP Color Laserjet CP2020 note Imprimir una portada NOTA:

Per imprimir una portada en blanc, seleccioneu Standard (Estàndard) com Cover Page Type (Tipus de portada).

HP Color Laserjet CP2020 Imprimir una portada