Menú Service (Servei)

Menú Service (Servei)


Utilitzeu aquest menú per restaurar els valors predeterminats, netejar el producte i activar modes especials per al document imprès.


Element de menú
Element de submenú
Descripció
Cleaning mode (Mode de neteja)
 
Utilitzeu aquesta opció per netejar el producte si veieu taques de tòner o altres marques al document imprès. Aquest procés neteja la pols i l’excés de tòner del camí del paper.
Si seleccioneu aquest element, el producte us demana que carregueu paper normal a la safata 1 i que premeu OK per iniciar el procés de neteja. Espereu fins que finalitzi el procés. Rebutgeu la pàgina que s’imprimeix.
PowerSave (Estalvi d’energia)
 
Permet configurar el temps que el producte estarà inactiu abans de passar al mode PowerSave (Estalvi d’energia). El producte sortirà automàticament del mode PowerSave (Estalvi d’energia) quan envieu un treball d’impressió o quan premeu un botó del tauler de control.
L’opció per defecte és 15 minutes (15 minuts).
USB speed (Velocitat USB)
High (Alt)
Full (Complet)
Defineix la velocitat USB a High (Alt) o Full (Complet). Perquè el producte funcioni a alta velocitat, ha de tenir l’alta velocitat activada i ha d’estar connectat a un controlador amfitrió EHCI que també funcioni a alta velocitat. Aquest element del menú no reflecteix la velocitat actual de funcionament del producte.
El paràmetre per defecte és High (Alt).
Less paper curl (Menys ris del paper)
Off (Desactivat)
On (Activat)
Si les pàgines impreses acostumen a quedar arrissades, utilitzeu aquesta opció per establir un mode que redueixi aquest fenomen.
L’opció predeterminada és Off.
Archive print (Imprimeix l’arxiu)
Off (Desactivat)
On (Activat)
Si imprimiu documents que voleu desar durant molt temps, utilitzeu aquesta opció per definir un mode que redueixi les taques del tòner i les taques de la pols.
L’opció predeterminada és Off.
Restore defaults (Restaura els valors predeterminats)
Yes (Sí)
No
Restaura tots els valors personalitzats als valors predeterminats de fàbrica.
HP Color Laserjet CP2020 Menú Service (Servei)