Modes d’instal·lació de l’UPD

Modes d’instal·lació de l’UPD


Mode tradicional

Feu servir aquest mode si instal·leu el controlador des d’un CD per a un sol ordinador.

Quan s’instal·la amb aquest mode, l’UPD funciona com els controladors d’impressió tradicionals.

Si feu servir aquest mode, heu d’instal·lar l’UPD per a cada ordinador.
Mode dinàmic

Feu servir aquest mode si instal·leu el controlador des d’un ordinador portàtil, de manera que pugueu detectar i imprimir en productes HP des de qualsevol lloc.

Feu servir aquest mode si instal·leu l’UPD per a un grup de treball.

Per fer servir aquest mode, descarregueu l’UPD d’Internet. Consulteu www.hp.com/go/upd.

HP Color Laserjet CP2020 Modes d’instal·lació de l’UPD