Indicacions per a papers o suports d’impressió especials

Indicacions per a papers o suports d’impressió especials


Aquest producte permet imprimir en suports d’impressió especials. Seguiu les indicacions a continuació per a obtenir resultats satisfactoris. Quan utilitzeu papers o suports d’impressió especials, assegureu-vos que n’establiu el tipus i la mida al controlador d’impressió per tal d’obtenir resultats òptims.

HP Color Laserjet CP2020 caution Indicacions per a papers o suports dimpressió especials ATENCIÓ:

Les impressores HP LaserJet utilitzen fusors per assecar les partícules de tòner al paper de manera que formin punts molt precisos. El paper làser HP està dissenyat per a resistir temperatures molt altes. Si utilitzeu paper per a injecció de tinta que no ha estat dissenyat per a aquesta tecnologia, podríeu malmetre la impressora.


Tipus de suport
No
Sobres

Emmagatzemeu els sobres plans.

Utilitzeu sobres la junta dels quals arriba fins a la cantonada del sobre.

Utilitzeu tires adhesives protegides aprovades per a impressores làser.

No utilitzeu sobres que estiguin arrugats, presentin incisions, estiguin enganxats o tinguin danys de cap altre tipus.

No utilitzeu sobres que tinguin ganxos, fermalls, finestres transparents o folre.

No utilitzeu suports adhesius o altres materials sintètics.
Etiquetes

Utilitzeu només etiquetes que no tinguin espais entre elles.

Utilitzeu etiquetes que estiguin planes.

Utilitzeu només fulls d’etiquetes sencers.

No utilitzeu etiquetes arrugades, amb bombolles o que tinguin danys.

No imprimiu fulls d’etiquetes que no estiguin sencers.
Transparències

Utilitzeu només transparències aprovades per a impressores làser.

Col·loqueu les transparències sobre una superfície plana després de treure-les del producte.

No utilitzeu suports d’impressió transparents que no hagin estat aprovats per a impressores làser.
Paper de carta o formularis prèviament impresos

Utilitzeu només paper de carta o formularis aprovats per a impressores làser.

No utilitzeu paper de carta amb relleu o amb capçalera metàl·lica.
Paper gruixut

Utilitzeu només paper gruixut aprovat per a impressores làser i que compleixi les especificacions de pes del producte.

No utilitzeu paper més gruixut que el de les especificacions de suports d’impressió recomanats per al producte, a no ser que sigui paper HP aprovat per a aquest producte.
Paper setinat o recobert

Utilitzeu només paper setinat o recobert aprovat per a impressores làser.

No utilitzeu paper setinat o recobert dissenyat per a productes d’injecció de tinta.
HP Color Laserjet CP2020 Indicacions per a papers o suports d’impressió especials