Duració dels consumibles

Duració dels consumibles


El cartutxos d’impressió utilitzen tòner HP ColorSphere. Per obtenir més informació quant al nombre de pàgines que es pot imprimir amb un cartutx, consulteu www.hp.com/go/pageyield. El rendiment real depèn de l’ús que se’n faci.

HP Color Laserjet CP2020 Duració dels consumibles