Configuració manual

Configuració manual


1.
Al menú del tauler de control, premeu OK.
2.
Utilitzeu els botons de fletxa esquerra (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Configuració manual) o fletxa dreta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Configuració manual) per seleccionar Network config (Configuració de la xarxa) i, a continuació, premeu OK.
3.
Utilitzeu els botons de fletxa esquerra (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Configuració manual) o fletxa dreta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Configuració manual) per seleccionar TCP/IP config (Configuració TCP/IP) i, a continuació, premeu OK.
4.
Utilitzeu els botons de fletxa esquerra (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Configuració manual) o fletxa dreta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Configuració manual) per seleccionar Manual i, a continuació, premeu OK.
5.
Premeu el botó fletxa dreta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Configuració manual per augmentar el valor de la primera secció de l’adreça IP. Premeu el botó fletxa esquerra (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Configuració manual) per reduir el valor. Quan el valor sigui correcte, premeu OK. Repetiu aquest procés per a les altres tres seccions de l’adreça IP.
6.
Si l’adreça és correcta, utilitzeu el botó fletxa esquerra (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Configuració manual) o fletxa dreta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Configuració manual) per seleccionar Yes (Sí) i, a continuació, premeu OK. Repetiu el pas 5 per a la màscara de subxarxa i per a la passarel·la predeterminada.

o

Si l’adreça IP és incorrecta, utilitzeu el botó fletxa esquerra (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Configuració manual) o fletxa dreta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Configuració manual) per seleccionar No i, a continuació, premeu OK. Repetiu el pas 5 amb l’adreça IP correcta i, a continuació, repetiu el pas 5 per a la màscara de subxarxa i la passarel·la predeterminada.

HP Color Laserjet CP2020 Configuració manual