Opcions de color manuals

Opcions de color manuals


Utilitzeu les opcions manuals de color per ajustar les opcions dels grisos neutres, dels tons mitjans i del control de marges per a textos, gràfics i fotografies.


Opcions de color manuals
Descripció de l’opció
Opcions
Tons mitjans
Les opcions de Tons mitjans afecten la resolució i la claredat dels colors impresos.

Suau ofereix millors resultats a les zones grans i uniformes, i millora les fotografies suavitzant les gradacions de color. Seleccioneu aquesta opció si la prioritat és aconseguir superfícies llises i uniformes.

Detall és útil per als textos i gràfics que necessiten distincions precises entre línies i colors, o imatges que contenen un disseny o un alt nivell de detall. Seleccioneu aquesta opció si la prioritat és aconseguir marges ben marcats i detalls.
Grisos neutres
L’opció Grisos neutres estableix el mètode per crear els colors grisos que s’utilitzaran en els textos, gràfics i fotografies.

Només negre genera colors neutres (grisos i negre) utilitzant només tòner negre. Aquesta opció garanteix colors neutres sense errors de matís de color. Aquest paràmetre és recomanable per a documents i gràfics de visualització en escala de grisos.

4 colors genera colors neutres (grisos i negre) combinant els quatre colors de tòner. Aquest mètode produeix gradients i transicions més suaus cap als altres colors, així com el negre més fosc.
Control de marges
L’opció Control de marges estableix la manera com es tracten els marges. El control de marges té dos components: adaptive halftoning (tons mitjans adaptatius) i trapping (rebentat). L’opció Adaptive halftoning (Tons mitjans adaptatius) augmenta la precisió dels marges. L’opció Trapping (Rebentat) redueix l’efecte de registre erroni de planxa de color superposant lleugerament els marges dels objectes adjacents.

Màxim és l’opció de rebentat més agressiva. Està activada l’opció Adaptive halftoning (Tons mitjans adaptatius).

Normal aplica un rebentament mitjà. Està activada l’opció Adaptive halftoning (Tons mitjans adaptatius).

Clar fixa un rebentament mínim amb l’opció Adaptative halftoning (Tons mitjans adaptatius).

Desactivat desactiva el rebentat i l’opció Adaptive halftoning (Tons mitjans adaptatius).
HP Color Laserjet CP2020 Opcions de color manuals