Цветови теми

Цветови теми


Използвайте цветовите теми, за да регулирате опциите за RGB Color (RGB цвят) за цялата страница.


Описание на настройките
Опции на настройките
RGB цвят

По подразбиране (sRGB) дава инструкции на принтера да тълкува RGB цвета като sRGB. sRGB стандартът е приет стандарт на Microsoft и World Wide Web Consortium (http://www.w3.org).

Vivid (Ярък) дава инструкции на принтера да увеличи наситеността в средните тонове. Обектите с по-малко цвят се предават по-цветно. Тази настройка се препоръчва при отпечатването на бизнес графики.

Photo (Снимка) тълкува RGB цвета като снимка, отпечатана в цифрова минилаборатория. То предава по-дълбоките, по-наситени цветове по-различно от режима Default (По подразбиране). Използвайте тази настройка за печатане на снимки.

Photo (AdobeRGB 1998) е за цифровите снимки, които използват цветовото пространство на AdobeRGB, а не на sRGB. Когато печатате от професионална програма, използваща AdobeRGB, важно е да изключите управлението на цветовете в програмата и да позволите на принтера да управлява цветовото пространство.

None (Никакъв) настройва принтера да печата RGB данни в директния режим на устройството (без допълнителна обработка). За да предадете снимките правилно, когато тази опция е избрана, трябва да управлявате цветовете в програмата, в която работите, или в операционната система.

HP Color Laserjet CP2020 Цветови теми