HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600


ImageREt 3600 осигурява 3600 точки на инч (dpi) качество на цветен лазерен клас, чрез печатен процес с много нива. Този процес точно контролира цвета, като комбинира до четири цвята в една-единствена точка и променя количеството на тонера в дадена област. ImageREt 3600 е подобрен за този принтер. Подобренията предлагат технологии на застъпване, по-прецизно управление върху поставянето на точките и по-стриктен контрол върху качеството на тонера в една точка. Тези нови технологии, заедно с печатния процес с много нива на HP, води до принтер 600 x 600 dpi, който осигурява 3600-dpi цветно качество с лазерен клас с милиони гладки цветове.

HP Color Laserjet CP2020 HP ImageREt 3600