Поддържани типове хартия и капацитет на тавата

Поддържани типове хартия и капацитет на таватаТава 1
Вид носител
Тегло
Капацитет1
Ориентация на хартията
За ежедневна употреба:

Обикновена

Лека

Документна

Рециклирана
60 до 90 g/m2 (16 до 24 фунта)
До 50 листа
Страната, на която ще се печата при лицето нагоре, като горният ръб е отзад на тавата
Презентация:

Матова хартия, среднотежка до тежка

Гланцова хартия, среднотежка до тежка
До 176 g/m2 (47 паунда)2
До 5 мм (0,2 инча) височина на тестето
Страната, на която ще се печата при лицето нагоре, като горният ръб е отзад на тавата
Брошура:

Матова хартия, среднотежка до тежка

Гланцова хартия, среднотежка до тежка
До 176 g/m2 (47 паунда)2
До 5 мм (0,2 инча) височина на тестето
Страната, на която ще се печата при лицето нагоре, като горният ръб е отзад на тавата
Фото/заглавна страница

Матова хартия за заглавна страница

Гланцова хартия за заглавна страница

Матова фотохартия

Гланцова фотохартия

Картон
До 176 g/m2 (47 паунда)2
До 5 мм (0,2 инча) височина на тестето
Страната, на която ще се печата при лицето нагоре, като горният ръб е отзад на тавата
Други:

Прозрачно фолио за цветни лазерни принтери

Етикети

Бланка, плик

Тежък плик

Предварително отпечатана

Предварително перфорирана

Цветна

Груба

Здрава
До 50 листа или 10 плика
Страната за печат трябва да гледа нагоре, като горният ръб или ъгълът за марката се намира в дъното на тавата

1 Капацитетът може да варира в зависимост от теглото и дебелината на носителите, както и от условията на околната среда.

2 Устройството поддържа до 220 g/m2 (59 паунда) за гланцова хартия или гланцова фотохартия.


Тава 2 и тава 3
Вид носител
Тегло
Капацитет1
Ориентация на хартията
За ежедневна употреба:

Обикновена

Лека

Документна

Рециклирана
60 до 90 g/m2 (16 до 24 фунта)
До 250 листа
Страната, на която ще се печата при лицето нагоре, като горният ръб е отзад на тавата
Презентация:

Матова хартия, среднотежка до тежка

Гланцова хартия, среднотежка до тежка
До 176 g/m2 (47 паунда)2
До 12,5 мм (0,5 инча) височина на тестето
Страната, на която ще се печата при лицето нагоре, като горният ръб е отзад на тавата
Брошура:

Матова хартия, среднотежка до тежка

Гланцова хартия, среднотежка до тежка
До 176 g/m2 (47 паунда)2
До 12,5 мм (0,5 инча) височина на тестето
Страната, на която ще се печата при лицето нагоре, като горният ръб е отзад на тавата
Фото/заглавна страница

Матова хартия за заглавна страница

Гланцова хартия за заглавна страница

Матова фотохартия

Гланцова фотохартия

Картон
До 176 g/m2 (47 паунда)2
До 12,5 мм (0,5 инча) височина на тестето
Страната, на която ще се печата при лицето нагоре, като горният ръб е отзад на тавата
Други.

Прозрачно фолио за цветни лазерни принтери

Етикети

Бланка, плик

Тежък плик

Предварително отпечатана

Предварително перфорирана

Цветна

Груба

Здрава
До 50 листа или 10 плика
Страната за печат трябва да гледа нагоре, като горният ръб или ъгълът за марката се намира в дъното на тавата

1 Капацитетът може да варира в зависимост от теглото и дебелината на носителите, както и от условията на околната среда.

2 Устройството поддържа до 220 g/m2 (59 паунда) за гланцова хартия или гланцова фотохартия.

HP Color Laserjet CP2020 Поддържани типове хартия и капацитет на тавата