Поддържани размери на хартия и носители за печат

Поддържани размери на хартия и носители за печат


Този продукт поддържа голям брой размери хартия и се адаптира за различни носители.

HP Color Laserjet CP2020 note Поддържани размери на хартия и носители за печат ЗАБЕЛЕЖКА:

За да получите най-добри резултати при печат, изберете съответния размер хартия и го въведете в драйвера ви за печат преди печатането.


Поддържани размери на хартия и носители за печат
Размер
Размери
Тава 1
Тава 2 или опционална тава 3
Letter
216 x 279 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Legal
216 x 356 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
A4
210 x 297 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Executive
184 x 267 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
A3
297 x 420 мм
   
A5
148 x 210 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
A6
105 x 148 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
B4 (JIS)
257 x 364 мм
   
B5 (JIS)
182 x 257 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
B5 (ISO)
176 x 250 мм
   
B6 (ISO)
125 x 176 мм
   
16k
184 x 260 мм
195 x 270 мм
197 x 273 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
8.5 x 13
216 x 330 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
4 x 6
107 x 152 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
5 x 8
127 x 203 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
10 x 15 см
100 x 150 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Персонализирано
(76 – 216) x (127 – 356) мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Персонализирано
(102 – 216) x (153 – 356) мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат


Поддържани пликове и пощенски картички
Размер
Размери
Тава 1
Тава 2
Плик #10
105 x 241 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Плик DL
110 x 220 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Плик C5
162 x 229 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Плик B5
176 x 250 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Плик Monarch
98 x 191 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Пощенска картичка
100 x 148 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
Двойна пощенска картичка
148 x 200 мм
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат
HP Color Laserjet CP2020 check Поддържани размери на хартия и носители за печат

HP Color Laserjet CP2020 Поддържани размери на хартия и носители за печат