Настройка на имейл предупреждения

Настройка на имейл предупреждения


Използвайте това, за да конфигурирате до два имейл адреса, на които да се изпращат предупреждения при възникване на определени събития. Можете да посочите различни събития за всеки имейл адрес. Въведете информацията за сървъра за електронна поща, който ще изпраща предупрежденията за принтера по електронна поща.

HP Color Laserjet CP2020 note Настройка на имейл предупреждения ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да конфигурирате изпращането от сървъра само на имейл предупреждения, които не изискват удостоверяване на потребителя. Ако вашият сървър за електронна поща изисква да се регистрирате с потребителско име и парола, то вие не можете да разрешите изпращането на предупреждения по електронната поща.

HP Color Laserjet CP2020 note Настройка на имейл предупреждения ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да щракнете върху Apply (Приложи), за да влязат в сила промените ви.

HP Color Laserjet CP2020 Настройка на имейл предупреждения