Предупреждения

Предупреждения


Папката Alerts (Предупреждения) съдържа връзки към следните основни страници:


Настройка на предупрежденията за състояние. Настройте принтера да изпраща изскачащи предупреждения за определени събития, като например ниски нива на тонера.

Настройка на имейл предупреждения. Настройте принтера да изпраща изскачащи предупреждения за определени събития, като например ниски нива на тонера.

Този раздел предоставя информация по следните теми:

HP Color Laserjet CP2020 Предупреждения