Информация за устройството

Информация за устройството


Страницата Device Information (Информация за устройството) съхранява данни за принтера за бъдеща справка. Информацията, която въвеждате в полетата на тази страница, се показва на Configuration page (Страница с конфигурацията). Във всяко от тези полета можете да въвеждате произволни знаци.

HP Color Laserjet CP2020 note Информация за устройството ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да щракнете върху Apply (Приложи), за да влязат в сила промените ви.

HP Color Laserjet CP2020 Информация за устройството