Други връзки

Други връзки


Този раздел съдържа връзки към Интернет. За да може да използвате тези връзки, трябва да имате достъп до Интернет. Ако използвате комутируема връзка и не сте се свързали при първото отваряне на HP ToolboxFX, трябва да се свържете отново, преди да можете да посетите тези уеб сайтове. За да се свържете, може да е необходимо да затворите HP ToolboxFX и да го отворите отново.


HP Instant Support. Свързва се с уеб сайта на HP Instant Support.

Support and Troubleshooting (Поддръжка и отстр. неизпр.). Свързва се със сайта за поддръжка на принтера, където можете да търсите помощ за определен проблем.

Product Registration (Регистрация на продукт). Свързва се с уеб сайта на HP за регистрация на продукт.

HP Color Laserjet CP2020 Други връзки