Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети

Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети


Hewlett-Packard не препоръчва използването на касети за печат, непроизведени от HP, независимо дали са нови, или възстановени.

HP Color Laserjet CP2020 note Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ЗАБЕЛЕЖКА:

Повреди, причинени от непроизведени от HP печатащи касети, не се покриват от гаранцията на HP , както и от договорите за обслужване.

За да инсталирате нова печатаща касета HP , вижте Смяна на печатащите касети. За да рециклирате използваната касета, следвайте указанията, приложени към новата касета.

HP Color Laserjet CP2020 Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети