Живот на консумативите

Живот на консумативите


Печатащите касети използват тонер HP ColorSphere. За информация относно броя страници, които касетите могат да печатат, вж. www.hp.com/go/pageyield. Реалният ресурс зависи от конкретната употреба.

HP Color Laserjet CP2020 Живот на консумативите